Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.


7 oktober - We vragen u en jullie namen in te dienen van belijdende leden van de gemeente, die u geschikt acht voor het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. Gebruik daarbij dit format.


9 september - Op zaterdag 19 september houden we een startmiddag voor het winterwerk in de gemeente. Lees hier alle informatie daarover, en geef je daarna op via een mailtje naar opgave@hervormdeethendrongelen.nl 


7 juli - Op zaterdag 4 juli overleed onze broeder Dick Gouda. Hij werd 73 jaar. De laatste week ging zijn toestand snel achteruit, en kwam, nadat hij drie jaar ziek was geweest, een einde aan zijn leven op deze aarde. Hoewel hij het moeilijk vond dat leven, met alle goede mensen om hem heen, los te laten, had hij hoop en houvast gevonden bij God die hem steeds had vergezeld op de levensweg. Een weg die lang niet altijd gemakkelijk is geweest. Een lied als Lichtstad met uw paar’len poorten betekende dan ook veel voor hem.

We leven en bidden mee met Hennie en met de kinderen, kleinkinderen en de bredere familie- en vriendenkring die deze week de moeilijke weg van afscheid en loslaten moeten gaan.

Donderdagavond is er gelegenheid tot condoleren. Dit kan tussen 19 uur en 20.30 uur in De Hoeksteen. Wie dat wil kan daarna in het woonhuis (C.Branderhorststraat 9) van Dick afscheid nemen.

De afscheidsdienst en de begrafenis vinden vrijdagmiddag plaats. De dienst begint om 13.30 uur en is te volgen via www.thuismeekijken.nl (wachtwoord Dick1946) en via kerkomroep.nl. Op de homepage van deze website zal de orde van dienst te downloaden zijn.

De digitale rouwkaart is hier te lezen.


7 juli - Wie interesse heeft in de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden kan hier meer informatie vinden. 


1 juni - Op maandagmorgen luidden de klokken in Eethen. Die ochtend van 1 juni overleed zr. Bertine van Steenis – van der Kolk. Ze werd 42 jaar. Bertine was al geruime tijd ziek. Aan die lijdensweg is een einde gekomen. Op de rouwbrief lezen we de woorden uit het bekende ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’: ‘Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn liefdesstem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.’

Die rouw en die tranen zijn wel werkelijkheid voor Erik, Fleur, Anouk en Nikki, die hun vrouw en moeder verliezen. En voor Wim en Marja, die hun dochter moeten missen. En dat terwijl er al zoveel leed op hun levensweg gekomen was, in het overlijden van Roos, en Annemiek.

We zoeken met en voor hen naar woorden van steun en troost in het geloof dat God ook hun bestaan deelt, verborgen aanwezig.

De afscheidsdienst vindt vrijdagmorgen om 10.30 uur plaats in de kerk van Eethen. Vanwege de coronatijd is de uitvaart in besloten kring. Via www.thuismeekijken.nl is de dienst live te volgen. Het wachtwoord is Bertine1978. Via kerkomroep.nl (Hervormd Eethen-Drongelen) is de dienst te beluisteren. Meeleven kan via memori.nl/gedenkplaats/bertine-van-steenis. Of natuurlijk door een kaart of andere blijk van meeleven te bezorgen op Wilgenstraat 16.

Zondag zullen we Bertine in de dienst gedenken.

De digitale rouwkaart is hier te lezen.


© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017