Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.(13 februari)

Koffiemix thuis:

Zondagmorgen na de ochtenddienst, vind de eerste koffiemix thuis plaats! Een mooie kans om gemeenteleden die u misschien nog niet goed kent, te ontmoeten en wat beter te leren kennen. Zondag konden briefjes worden ingeleverd bij het Focusteam, waarop u kon aangeven of u graag anderen bij u thuis wilt ontvangen, of u liever bij anderen koffiedrinkt, of dat het u niet uitmaakt. Voor wie dit zondag heeft gemist, maar toch graag mee wil doen, mail nog even naar focusteam@hervormdeethendrongelen.nl of bericht Wilemieke (06-22548768).(6 februari)

Kerkenraad:

In verband met de wijzigingen in de samenstelling van de kerkenraad, hebben we tijdens onze vergadering deze week de rollen binnen de kerkenraad opnieuw verdeeld. We brengen u en jullie daar graag van op de hoogte.

Het moderamen (‘dagelijkse leiding’) bestaat uit oud. Marcella van de Vendel (voorzitter), oud. Raymond Riphagen (1e scriba), diak. Lione Somsen (2e scriba) en ds. Michiel Vastenhout (assessor). Het mailadres van de kerkenraad is scriba@hervormdeethendrongelen.nl

Binnen het college van diakenen is Goof van der Kolk voorzitter, Lione Somsen secretaris en

Hanneke Meijvogel penningmeester en jeugddiaken. Het mailadres is diaconie@hervormdeethendrongelen.nl

Binnen het college van predikant en ouderlingen is Adri van Wijk voorzitter en Marcella van de Vendel jeugdouderling. Raymond Riphagen is vanaf nu wijkouderling voor wijk 3. Het mailadres is pastoraat@hervormdeethendrongelen.nl

Binnen het college van kerkrentmeester is Govert Schouten voorzitter. Het mailadres is kerkbeheer@hervormdeethendrongelen.nl


IZB-Focustraject:

Bij dit kerkblad vind u een nieuwsbrief. Deze is ook verstuurd naar de ons bekende emailadressen. Ook zijn de nieuwsbrieven te vinden op de website van onze gemeente. Neem en lees!

We hopen dat de kringen en andre activiteiten de komende weken weer goed bezocht zullen worden, en dat we daardoor samen groeien en opgebouwd worden in het geloof.(30 januari)

Volmachtbewijs t.b.v. de verkiezing van ambtsdragers

Via deze link kunt u het volmachtbewijs downloaden voor de verkiezing van de ambtsdragers.(23 januari)

Actie Kerkbalans:

Deze weken staan in het teken van de Actie Kerkbalans; de jaarlijkse geldwervingsactie van onze gemeente. U ontvangt een brief waarin u uitgenodigd wordt gul te geven aan de kerk. Door de afnemende renteopbrengsten en de stijgende kosten, hebben we uw hulp hard nodig. U kunt de kerk steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. We willen u vriendelijk verzoeken om uw bijdrage in het antwoordformulier aan te geven. Het antwoordformulier wordt tussen 25 januari en 1 februari weer bij u opgehaald.


Kleden Avondmaalstafel:

Het kleed dat op de avondmaalstafel ligt is aan vervanging toe. De kerkenraad wil daarvoor in de plaats vier kleden in de kleuren van het kerkelijk jaar, te weten, rood voor Pinksteren, wit voor Pasen en Kerst, paars voor de adventstijd en de veertigdagentijd en groen voor alledag. Op de kleden komt een afbeelding die het feest of de periode symboliseert. Mij is gevraagd daarvoor een ontwerp te maken. Ik ben daar inmiddels mee bezig. Ik vind het leuk als er meerdere mensen bij betrokken raken zodat het kleden van ons allemaal worden. Daarom nodig ik ieder die dit een mooi initiatief vindt, contact met mij op te nemen (0629994372). Riet Schouten


Opvoedingsbron:

Vanuit o.a. de HGJB verschijnt jaarlijks het tijdschrift Opvoedingsbron, met daarin materiaal dat wil helpen bij de geloofsopvoeding. Het thema van de editie van dit jaar is ‘In je buurt'. Het gaat over de vraag hoe een gezin zich opstelt in haar buurt. Op onze website is onder ‘Verdieping/ artikelen’ de digitale editie hiervan te downloaden. Aanbevolen!(9 januari)

Focus:

Thema-avonden: Samen gaan we in gesprek over het thema dat zondagmorgen in de dienst centraal staat. ‘Jezus nodigt ons uit!’ Dat doen we tijdens de thema-avonden die op maandag in De Hoeksteen, en op woensdag bij gemeenteleden thuis gehouden worden. De aanvang is steeds 20 uur.

De contactpersoon voor de Focuskring in De Hoeksteen is Lucy van Veldhuisen (351593; 06-43445269). Voor de kringen op woensdag zijn Gerben van Helden (06-23059210) en Monique Branderhorst

(06-22483096) contactpersonen. We hopen dat er op de woensdag, naast de kring die al samenkwam, ruimte ontstaat voor een tweede kring. Uiteraard ligt dat aan het aantal deelnemers. Laat het dus gerust weten als je mee wilt doen.

Materiaal: Er is voor iedereen prachtig materiaal beschikbaar waarmee je mee kunt doen aan het Focustraject. Zondag delen we dit uit, en daarna is het beschikbaar in de hal van de kerk. Daar bestaat ook de mogelijkheid om een financiële bijdrage te geven voor de onkosten die hiermee gemoeid zijn.

Focuswandeling: Voor wie van wandelen houdt, en tegelijk iets met Focus wil doen, dat kan! Hoe precies, daarover informeren we je binnenkort! Het Focusteam


Webmaster gezocht!

We zijn op zoek naar een andere webmaster voor onze website. Hanneke Meijvogel wordt diaken, en wil daarom het stokje graag doorgeven aan een ander gemeentelid. Wie interesse heeft, kan contact

met haar zoeken, om te horen wat het inhoudt. Mail even naar webmaster@hervormdeethendrongelen.nl


Activiteitenkalender:

Via deze link is de activiteitenkalender te vinden. Een aantal activiteiten hierop, stonden nog niet op de bijlage die u eind van het vorig jaar bij dit kerkblad ontving. Die zijn toegevoegd, en zullen t.z.t. uiteraard via het kerkblad en op de beamer worden aangekondigd.


Voetius digitaal:

In de afgelopen periode heeft er in Voetius een bericht gestaan over Voetius digitaal. Graag brengen we deze mogelijkheid onder jullie aandacht. Wie nu al abonnee is, en dus een papieren versie krijgt, maar wie in plaats daarvan graag een digitaal abonnement wil, kan zich opgeven via voetiusdigitaal@gmail.com

Je krijgt dan een bevestiging per email, met daarin de vraag om zelf aan de bezorgers door te geven dat u geen papieren versie meer hoeft te ontvangen. Dat kan in onze gemeente bij: Familie van der Schans (voor Drongelen): 0416-351281 of schans@denassem.nl Familie Riphagen (voor Eethen):

0416-663424 of raymondriphagen@ziggo.nl(28 november)

Organisten gezocht:

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar één of meer organisten die tijdens een aantal kerkdiensten in de Eethense kerk de begeleiding op het orgel willen verzorgen. Ken je beschikbare organisten of heb jezelf interesse? Neem dan contact op met kerkrentmeester Govert Schouten via kerkbeheer@hervormdeethendrongelen.nl of 06-54247775.(14 november)

High Tea:

Afgelopen zaterdag was er de High Tea, verzorgd door de zendingscommissie. Samen hebben we genoten van een gezellig en smakelijk samenzijn. We hebben foto’s laten zien van de reis van JanPiet en Wilma naar Sri Lanka en verteld wat er met het geld is gedaan. Helaas konden zij er zelf niet bij zijn.

Het komende jaar willen we gaan sparen voor schoenen voor de 140 kinderen van de dovenschool. Een paar schoenen kost € 11,-. Na aftrek van de kosten bleef er geld over voor de eerste 33 paar schoenen! Iedereen hiervoor hartelijk dank, en ook een dank voor de vele hulp die we hebben gekregen. Zendingscommissie Eethen/Drongelen


Clubleiding gezocht:

Als jeugdwerk zijn we op zoek naar nieuwe clubleiding voor de jeugdclubs Benjamin en Special Nights. Benjamin is de club voor alle kinderen uit groep 3 tot en met 5. Special Nights is de club voor kinderen van groep 6 tot en met 8. Lijkt het je leuk om mee te doen, laat dit dan weten aan jeugdouderling Marcella van de Vendel, of stuur een mail naar jeugdwerk@hervormdeethendrongelen.nl(7 november)

Beleidsplan in concept

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 4 november heeft de kerkenraad het beleidsplan voor de jaren 2020-2023 in concept aangenomen. Het heet 'Krimp onderkennen, hoop behouden'. In het voorjaar hebben we tijdens de gemeenteavond een brainstormsessie gehouden, en de resultaten daarvan zijn ook verwerkt in het beleidsplan. Het beleidsplan is hier te downloaden.
© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017