Kerkenraad

Kerkenraad


De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente.

Zij bestaat op dit moment uit 7 leden, die samen drie ambten vervullen,

namelijk, ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken.

Sommigen hebben daarbinnen een speciale taak.


Predikant:

Vacant


Pastorale ouderlingen:

Inge Riphagen

Marcella van de Vendel (voorzitter kerkenraad en interim scriba)

Adri van Wijk


Ouderlingen-kerkrentmeester:

Govert Schouten, secretaris en penningmeester

Theo van Tilborg, voorzitter


Diakenen:

Monique Branderhorst

Raymond Riphagen 

(Momenteel is de functie penningmeester nog niet gekoppeld)