Kerkenraad

Kerkenraad


De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente.

Zij bestaat uit 12 leden, die samen drie ambten vervullen,

namelijk predikant, ouderling of diaken. Sommigen hebben daarbinnen een speciale taak.


Predikant:

Vacant


Pastorale ouderlingen:

Chris Treffers

Marcella van de Vendel (voorzitter kerkenraad)


Ouderlingen-kerkrentmeester:

Gerben van Helden

Govert Schouten


Diakenen:

Hanneke Meijvogel (penningmeester)

Janneke Rochat

Lione Somsen (scriba kerkenraad)