Kerkenraad

Kerkenraad


De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente.

Zij bestaat op dit moment uit 7 leden, die samen drie ambten vervullen,

namelijk, ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken.

Sommigen hebben daarbinnen een speciale taak.


Predikant:

Vacant


Pastorale ouderlingen:

Chris Treffers

Marcella van de Vendel (voorzitter kerkenraad en interim scriba)


Ouderlingen-kerkrentmeester:

Gerben van Helden

Govert Schouten


Diakenen:

Hanneke Meijvogel (penningmeester)

Janneke Rochat (interim scriba)

Vacant