Kerkenraad

Kerkenraad


De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente.

Zij bestaat uit 12 leden, die samen drie ambten vervullen,

namelijk predikant, ouderling of diaken. Sommigen hebben daarbinnen een speciale taak.


Predikant:

Michiel Vastenhout


Pastorale ouderlingen:

Raymond Riphagen (wijk 3; 1e scriba kerkenraad)

Marcella van de Vendel (wijk 2; voorzitter kerkenraad)

Adri van Wijk (wijk 1; voorzitter pastoraat)

Vacature


Ouderlingen-kerkrentmeester:

Jan van der Giessen

Vacature


Diakenen:

Goof van der Kolk (voorzitter; wijk 2)

Hanneke Meijvogel (penningmeester)

David van der Schans (wijk 1)

Lione Somsen (secretaris; wijk 3)