Kerkenraad

Kerkenraad


De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente.

Zij bestaat uit 12 leden, die samen drie ambten vervullen,

namelijk predikant, ouderling of diaken. Sommigen hebben daarbinnen een speciale taak.


Predikant:

Michiel Vastenhout


Pastorale ouderlingen:

Raymond Riphagen (1e scriba kerkenraad)

Marcella van de Vendel (voorzitter kerkenraad)


Ouderlingen-kerkrentmeester:

Jan van der Giessen (toegevoegd vanuit Classis)

Vacature


Diakenen:

Hanneke Meijvogel (penningmeester)

Lione Somsen (voorzitter, 2e scriba kerkenraad)