Kerken, Hoeksteen en begraafplaats

Kerkgebouw, de Hoeksteen

en de begraafplaats

Kerkgebouw

Het kerkgebouw van onze gemeente staat in Eethen. De kosters zijn verantwoordelijk voor het beheer. In Eethen verzorgen Gijs en Lucy van Veldhuisen het kosterschap. Het kerkgebouw worden uiteraard in eerste instantie gebruikt voor kerkdiensten, maar kan ook gehuurd worden voor activiteiten die passen bij de aard van het gebouw. Denk hierbij aan concerten en culturele activiteiten. Het kerkgebouw wordt ook verhuurd voor huwelijksdiensten van mensen van buiten de gemeente.


De Hoeksteen

In het gemeentecentrum 'De Hoeksteen', De Hoek 8 te Eethen worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals bijeenkomsten van het jeugdwerk, catechisaties en vergaderingen. Ook bijeenkomsten rondom begrafenissen vinden in 'De Hoeksteen' plaats. Het gebouw kan, met of zonder bediening, worden gehuurd voor cursussen, feestjes e.d.


Begraafplaats

In Eethen wordt de begraafplaats bij de kerk door het College van Kerkrentmeesters beheerd. Via deze link kunt u het reglement bekijken en hier vindt u de actuele tarievenlijst.


Voor informatie rond gebruik en verhuur van kerkgebouwen en het verenigingsgebouw, en voor vragen rond de begraafplaats kunt u  mailen naar kerkbeheer@hervormdeethendrongelen.nl.