Ledenadministratie

Ledenadministratie

Een accurate ledenadministratie is voor onze gemeente van groot belang. Geef mutaties daarom door aan kerkrentmeester Govert Schouten via ledenadmin@hervormdeethendrongelen.nl