Identiteit

Identiteit

Onze identiteit als gemeente is wezenlijk verbonden met de persoon van Jezus Christus.

Door wat Hij gedaan heeft in zijn leven en door zijn sterven en opstanding,

mogen we ons door het geloof zijn eigendom weten.

Hij vormt de grond van ons bestaan en van alles wat we als gemeente doen.


Onze hervormde gemeente Eethen en Drongelen maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

We weten ons verbonden met de protestantse traditie van geloven,

en weten ons deel van Gods wereldwijde kerk.


Binnen de protestantse traditie voelen we ons als gemeente verbonden met de gereformeerde theologie.

Kernachtig geven de volgende woorden uit die traditie aan waar wij voor staan:

‘Alleen de Schrift’, ‘Heel de Schrift’, ‘Alleen door genade’, ‘Alleen door geloof’ en 'God alleen de eer'.


Daarbij gaat het erom dat we zo de rijkdom en de veelkleurigheid van de Bijbelse boodschap ontdekken, waarvan Jezus Christus het hart vormt.


De gereformeerde traditie waarin we staan, wordt verrijkt door invloeden uit de evangelische stroming,

die het belang onderstreept van een praktische doorwerking van de Bijbelse boodschap

in het leven van elke dag.