Kerk wereldwijd

Kerk wereldwijd

Als plaatselijke gemeente weten we ons verbonden met de wereldkerk. In Efeze 3 leren we van Paulus dat we alleen maar samen met alle heiligen de lengte, de hoogte, de breedte en de diepte van de liefde van Christus kunnen begrijpen.


Omdat het belangrijk is dat de wereldkerk een 'gezicht' krijgt, steunen we als gemeente een project dat door de zendingscommissie wordt aangedragen.

Tot begin 2022 was dat het project "Love Care Sri Lanka". Deze stichting zorgt voor het opzetten en ondersteunen van verschillende projecten voor kansarme kinderen in Sri Lanka.

Lees hier de bedankbrief die we als gemeente mochten ontvangen.


De diaconie vindt het belangrijk om ondersteuning te geven aan mensen in nood. We zijn hierbij niet alleen gericht op doelen die plaatselijk of regionaal georganiseerd worden, maar juist ook wereldwijd steunt de diaconie acties van de GZB en Project 10 27.