Kerk wereldwijd

Kerk wereldwijd

Als plaatselijke gemeente weten we ons verbonden met de wereldkerk. In Efeze 3 leren we van Paulus dat we alleen maar samen met alle heiligen de lengte, de hoogte, de breedte en de diepte van de liefde van Christus kunnen begrijpen.


Omdat het belangrijk is dat de wereldkerk een 'gezicht' krijgt, steunen we als gemeente een project dat door de zendingscommissie wordt aangedragen.

Op dit moment is dat het project 'Love Care Sri Lanka'. Deze  stichting zorgt voor het opzetten en ondersteunen van verschillende projecten voor kansarme kinderen in Sri Lanka.

Lees hier meer over hoe dit project vorm krijgt in onze gemeente.


De diaconie vindt het belangrijk om ondersteuning te geven aan mensen in nood. We zijn hierbij niet allen gericht op doelen die plaatselijk of regionaal georganiseerd worden, maar juist ook wereldwijd steunt de diaconie acties van de GZB en Project 10 27.