Basiscatechese On Track

Basiscatechese On Track

Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool, bieden we als gemeente basiscatechese aan. Hiervoor gebruiken we de methode On Track. We komen op maandagmiddag bij elkaar in de Hoeksteen.Op www.hgjb.nl staat het volgende over basiscatechese:

'Basiscatechese is catechese voor 10- tot 12-jarigen. Centraal daarin staat het aanbieden van basiskennis over de Bijbel. De HGJB-methode voor basiscatechese heet On Track.   Door de basiscatechese krijgen catechisanten inzicht in de Bijbel en haar opbouw. Ze ontdekken de eigenheid van de bijbelboeken en krijgen zicht op de heilsgeschiedenis.

Belangrijk is ook dat in de groep vriendschappen kunnen ontstaan. Zowel op de kennis als op de relaties met leeftijdgenoten bouwen de tieners in het vervolg van hun catechese verder.

 

Het belang van basiscatechese:

Er zijn verschillende redenen om basiscatechese voor 10- tot 12-jarigen aan te bieden:

* De leeftijdsfase van 10-12 jaar is bij uitstek geschikt om kennis te vergroten. Kinderen in groep 7 en 8 of de brugklas zijn nieuws- en leergierig. Ze zijn benieuwd naar feiten en samenhangende verbanden.

* Jonge tieners sluiten nieuwe vriendschappen. Door hen een eigen plek in de gemeente te bieden, stimuleer je groepsvorming. Als dat gebeurt vóórdat ze uitwaaieren naar verschillende middelbare scholen, profiteer je daarvan in latere catechese- en jeugdwerkgroepen.

* Het gaat om de leeftijdsgroep die in veel gevallen de overstap maakt van zondagsschool (of kindernevendienst) naar de kerkdienst. Basiscatechese helpt bij die overstap.

* Jonge tieners zoeken mensen van wie ze het geloof kunnen leren. Identificatiefiguren zijn dus belangrijk. Zowel catecheten kunnen dat zijn, alsook personen uit de Bijbel. Verder zijn ook ouders belangrijk in de geloofsoverdracht. In de basiscatechese wordt het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen gestimuleerd.