Het kerkgebouw in Drongelen

Het kerkgebouw van Drongelen

In 1509 verwoest een watervloed de parochiale kerk van Drongelen. Op de plaats van de dijkdoorbraak ontstond er een wiel, een grote min of meer ronde waterplas. De oude kerk zou daar gestaan hebben. Volgens een legende zou de spits van de toren bij lage waterstand te zien zijn en kon men soms de klokken horen luiden.


In 1700 werd in Drongelen weer een kerk gebouwd. De financiën voor die kerk kwamen van iemand uit het dorp, van een zekere Jan Boll. Deze heer leverde gedurende de oorlog in 1672 paarden aan het Franse leger. Het duurde heel lang eer hij de betaling van zijn levering ontving. Toen het eindelijk zover was, deed Jan Boll een voorstel: het geld zou gebruikt worden voor een kerk. Drongelen had op dat moment geen eigen kerkgebouw. De mensen ‘kerkten’ in Eethen en moesten hun doden bovendien in dit buurdorp begraven. Het geld dat de heer Boll voor zijn leveranties aan de Fransen ontving, werd dus gebruikt om in Drongelen een nieuwe kerk te bouwen. Boven het raam van de consistorie prijkte aan de buitenkant een gedenksteen met het familiewapen van de familie Boll. Deze kerk heeft bijna 250 jaar dienst gedaan. Tot ze in de laatste oorlogswinter werd vernietigd.


Over het interieur van de oude kerk is niet veel bekend. Op een oude foto, waarschijnlijk gemaakt omstreeks 1900, is een oude, wit beschilderde eikenhouten kansel (met wapen op het klankbord) te zien. De mensen zaten overigens niet op banken, maar op stoelen.


De oorlog was op zijn einde, toen in november/december 1944 een zwaar bombardement uitgevoerd werd vanuit de Langstraat door de geallieerden. Na de oorlog bleek Drongelen bijna van de aardbodem weggevaagd te zijn. De Drongelse kerk werd bij de bombardementen volledig verwoest. Drongelen had geen kerk meer. Er werd een noodvoorziening getroffen: een noodkerk.


Tot 1951 ging de Drongelse bevolking hier naar de kerk.

Er werd een geheel nieuwe kerk gebouwd.

Op 30 mei 1951 werd officieel de eerste steen gelegd, door ds. Boezer.


Op de kerk stond sinds 1964 een ooievaarsnest. Daarvoor nestelden deze vogels in het nest op de boerderij van de fam. Dijkshoorn. Maar dat nest waaide in 1963 stuk.


Tegenwoordig heeft de kerk geen nest voor deze prachtige vogels. De kerk heeft aan het einde van de jaren ’80 een opknapbeurt gehad. Daarbij is o.a. het plafond verwijderd, dat al snel na de ingebruikname van het gebouw was aangebracht om te voorkomen dat de warmte snel verloren ging. Na de restauratie zijn in de nok van de kerk drie propellers aangebracht om de warmte weer naar beneden te stuwen. Ook het orgel was aan vernieuwing toe. Tot die tijd stond het altijd rechts achterin de kerk. Tijdens de restauraties kwam er een nieuw orgel met balustrade.


In 1987, 4 september, is dit nieuwe orgel officieel in gebruikgenomen.