Bijzondere diensten

Bijzondere diensten

Avondmaal

Vijf keer per jaar wordt in het midden van de gemeente het Heilig Avondmaal gevierd. Dit gebeurt tijdens vier morgendiensten en op de avond van Goede Vrijdag.

In de week voorafgaand aan de viering wordt op de woensdag om 20.00 uur een vesper gehouden waarin we ons voorbereiden op de viering van de Maaltijd.

In die week is het ook mogelijk om in het kader van het Censura Morem met de predikant in gesprek te gaan over evt. belemmeringen om deel te nemen aan het Avondmaal.


Doop

Het sacrament van de doop kan worden bediend aan de kleine kinderen van de gemeente en aan ouderen die worden gedoopt, nadat zij belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen daarvoor contact opnemen met de predikant. Daarop volgen als doopcatechese één of twee gesprekken met een ouderling en de predikant. De betekenis van de doop en de doopbelofte staan centraal. Ook wordt de doopdienst voorbereid.


Huwelijk

Bruidsparen die in het midden van de gemeente de zegen van God over hun huwelijk willen vragen, kunnen hierover contact opnemen met de predikant. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden over de huwelijksdienst en over het huwelijksgesprek. In dit huwelijksgesprek is er naast de onderlinge kennismaking een vaste plaats gereserveerd voor de zogenaamde huwelijkscatechese. Daarnaast wordt de invulling van de huwelijksdienst met het bruidspaar voorbereid.


Uitvaart

Een sterfgeval is ingrijpend en verdrietig. Graag willen we als gemeente in deze periode met u meeleven. In de regel verzorgt de plaatselijke predikant de rouwdienst. Het is wenselijk dat de uitvaartverzorger bij een sterfgeval zo spoedig mogelijk contact opneemt met de predikant. Hierna zal de predikant de familie pastoraal begeleiden om gezamenlijk een rouwdienst voor te bereiden.

Hier kunt u lezen hoe we in onze gemeente om willen gaan met crematies.


Themadiensten

Regelmatig vinden er diensten plaats rond een thema. Te denken is aan de opening en de sluiting van het winterwerk, de welkomstdienst na de Vakantie Bijbelweek, jeugddiensten, zangdiensten en diensten rond zending of diaconaat. Tijdens de avonddiensten wordt soms een inhoudelijk thema gedurende een aantal diensten centraal gesteld. Bij de voorbereiding van deze diensten worden vaak gemeenteleden betrokken.