Rondom kerkdiensten

Rondom de kerkdiensten

Hieronder vindt u een overzicht van de kerkdiensten die binnenkort in onze gemeente gehouden zullen worden.

Kijk hier voor een overzicht van de actuele maatregelen vanwege het coronavirus met betrekking tot het kerkbezoek.Zondag 23 augustus 2020 (Focusdienst)

9.30 uur: ds. Michiel Vastenhout


Zondag 30 augustus 2020

9.30 uur: ds. E.J. van den Brink (Genderen)


Zondag 6 september 2020

9.30 uur: ds. Michiel Vastenhout (Viering H. Avondmaal)

18.30 uur: ds. Michiel Vastenhout (Dankzegging H. Avondmaal) (Onder voorbehoud)Collecten

Wat de collecten betreft, delen we de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). U kunt uw giften hier naartoe overmaken.


Kinderkerk

Tijdens de morgendiensten is er tijdens de preek in de consistorie kinderkerk voor de kinderen van groep 1-6 van de basissschool. We volgen hierbij thema's van Bijbel Basics. In de Focusdiensten komen ook in de kinderkerk de thema's van Focus aan de orde. Dat doen we dan in twee groepen (groep 1-5 in de consistorie, en groep 6-8 in De Hoeksteen).

We vragen aan de ouders van kinderen die naar de kinderkerk gaan om in het koor van de kerk plaats te nemen, zodat de kinderen gemakkelijk naar de kinderkerk kunnen gaan.

Voor tips en verdieping met het oog op (geloofs)opvoeding in tijden van het coronavirus kunt u hier terecht.


Oppas

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040.


Themadiensten Focus

De themadiensten die horen bij het Focustraject zijn terug te luisteren. De preek is ook apart terug te lezen. Kijk op deze pagina.


Bijbels, psalmboeken en liedbundels

In onze gemeente maken we tijdens de diensten in het schip van de kerk gebruik van een beamer waarmee de teksten van de te zingen liederen en de Schriftlezingen worden geprojecteerd op een scherm.

De psalmboeken en liedbundels die we het meest gebruiken in de erediensten zijn ook achterin de kerk aanwezig en kunnen vrij gebruikt worden. Het zijn de bundels 'Psalmen in tweevoud' en 'Op Toonhoogte

(editie 2015)'. 

In het koor van de kerk zijn de genoemde bundels en/of een hand-out met de orde van dienst aanwezig.

Het is fijn om een eigen Bijbel mee te nemen naar de kerk. Deze zijn niet aanwezig in de kerk. De gebruikte vertalingen zijn de Herziene Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling. Onder 'Informatie vooraf' kunt u vaak vinden welke vertaling in de dienst gelezen wordt. 


Kerkauto

Voor mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen, rijdt er voor iedere dienst een kerkauto. Wilt u zich aanmelden om met uw auto mensen te vervoeren die anders niet naar de kerk kunnen komen, bel dan even met 06-30737199.


Internet en kerktelefoon

Kerkdiensten kunnen via internet worden beluisterd.  Dit kan op www.kerkomroep.nl.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via kerktelefoon de diensten mee te maken. Dit gaat via de telefoonlijn. Deze optie staat open voor gemeenteleden die door ziekte of ouderdom langdurig niet in staat zijn naar de kerk te komen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij Wim van der Kolk, tel. 351805.


Collectemunten

(Deze informatie is nu niet actueel) De collectemunten zijn iedere eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur in De Hoeksteen in Eethen af te halen. U kunt ze ook (na een telefonische afspraak) afhalen bij Cock van Wijk in Meeuwen. Er zijn munten van

€ 0.50 (oranje); van € 1.00 (blauw) en van € 2.00 (grijs). Voor € 30 kunt u een zakje kopen met resp. 60, 30 of 15 collectemunten.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017