Beleidsplan 2024-2027

Beleidsplan 2024-2027

In het beleidsplan van een kerkelijke gemeente worden de kaders geschetst van de manier waarop we onze roeping verstaan voor de jaren die voor ons liggen. Ook worden concrete voornemens van beleid uitgesproken, die bedoelen richting te geven aan de bezinning en besluitvorming binnen kerkenraad en gemeente in de komende tijd. 

Een beleidsplan is geen 'dode' letter, maar een dynamische tekst. Daarom houden we het beleidsplan elk voorjaar tijdens een gemeenteavond tegen het licht, en maken we een tussenbalans op.

De tekst van het huidige beleidsplan (2024-2027) is hier te vinden.


Via deze link kunt u de terugblik op het vorige beleidsplan over 2020-2023 lezen.


Kerkorde PKN:

Binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland, waar onze gemeente deel van uitmaakt, vormt de kerkorde de basis onder de manier waarop we samen kerk-zijn. In de kerkorde verwoordt de kerk wat zij gelooft en belijdt. In de ordinanties wordt dit verder uitgewerkt.

De kerkorde en ordinanties zijn hier te vinden.


Plaatselijke Regeling:

Binnen de PKN heeft elke plaatselijke gemeente een eigen regeling, waarin keuzes verantwoord worden die op grond van de kerkorde door elke gemeente zelf gemaakt dienen te worden. De zgn. Plaatselijke Regeling van onze gemeente is hier te vinden.