IZB Focustraject

IZB Focustraject

Samen met de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Genderen doen wij als hervormde gemeente van Eethen en Drongelen vanaf september 2019 mee aan een IZB Focustraject.


Christen-zijn is spannend geworden in Nederland. Geloven in God spreekt niet meer vanzelf. Leven met God staat steeds meer onder druk. Als christen sta je steeds vaker alleen. Mensen om je heen begrijpen niet wat jou beweegt.

Wat betekent het om in deze context Jezus Christus te volgen en getuigend te leven? Hoe kun je in je dagelijks leven naar Hem verwijzen in wie je bent, in wat je doet en in wat je zegt? Hoe kun je het verschil maken te midden van mensen die niets met kerk en geloof hebben? Hoe kan de kerk je daarbij helpen?

Over deze vragen gaat het in een IZB Focustraject.

Over de achtergrond en de inhoud van een Focustraject kun je op deze website veel meer lezen.


Om in de drie gemeenten het Focustraject goed te laten verlopen, is een Focusteam samengesteld. Voor onze gemeente bestaat dit uit Monique Branderhorst en Gerben van Helden. Uiteraard kunnen u en jij met alle vragen en opmerkingen over het Focustraject bij ons terecht. Dit kan door ons persoonlijk aan te spreken, of door een mailtje te sturen naar focusteam@hervormdeethendrongelen.nl 


Blok 4:

Het thema van Blok 4 is 'De gemeente van Jezus'. In de periode tot Pasen 2021 gaan we dit thema uitwerken in vijf themadiensten, en zoeken we in de weken daarna naar vormen om door te spreken.

Onze trajectbegeleider, Nienke de Ronde, leidt het thema in deze videoboodschap in.


Themapreken:

De themapreken zien hier terug te luisteren of terug te lezen.

Thema 4.1: Slappe pop of sterk lichaam? Eenheid als noodzaak (3 januari), in pdf en mp3.

Thema 4.2: Een refrein dat (je) opbouwt (31 januari), over Psalm 42-43, in pdf en mp3.

Thema 4.3: De liefde als kerkelijke oefening-baart-kunstvorm (14 februari) in pdf en mp3.

Thema 4.4: Kon helaas geen doorgang vinden.

Thema 4.5: Dienend en lijdend het evangelie delen in het spoor van Jezus (21 maart) in pdf en mp3.


Blok 3:

Het thema van Blok 3 was 'Jezus in jouw wereld'. Dit blok werd in het najaar van 2020 uitgewerkt in vijf diensten. In de weken na elke dienst gaan we met elkaar in gesprek over de thema's.


Themapreken:

De themapreken zijn hier terug te luisteren of terug te lezen.

Thema 3.1: Waar bewaar jij je koffers (23 augustus), in pdf en mp3.

Thema 3.2: Als het erop aankomt (20 september), in pdf en mp3.

Thema 3.3: Toerusting in de gemeente voor buiten (11 oktober), in mp3.

Themapreek over #Daaromzijnwekerk (i.c.m. Thema 3.3 en 3.4), in pdf en mp3.


Blok 2:

Het thema van Blok 2 was 'Jezus dichtbij'. Dit blok liep tot aan Pinksteren 2020, en werdin een drietal themadiensten uitgewerkt. Vanwege de coronapandemie verliep de verwerking in de kringen anders dan gehoopt. Maar ook in de verwarrende omstandigheden bepaalde het Focustraject ons bij de kern van ons christen-zijn. Het besef dat 'Jezus dichtbij' is, gaf een steun in de rug om te geloven, te hopen en lief te hebben op de plekken waar wij waren.


In deze nieuwsbrief praatten we u en jullie bij tijdens dit blok.


Themapreken:

De themapreken zijn hier terug te lezen of terug te luisteren.

Thema 2.1: De verborgen aanwezigheid van Jezus (19 april), in pdf en mp3.

Thema 2.2: Het oude normaal vernieuwd - door de stem van Jezus (10 mei), in pdf en mp3.

Thema 2.4: Een brief van Jezus (Pinkstergesprek 31 mei), als video.


Kinderkerk:

Voor de kinderkerk heeft Willemieke voor de twee leeftijdsgroepen videos gemaakt.

Deze videos staan op het Youtubekanaal van onze gemeente.Blok 1:

Het thema van Blok 1 was 'Jezus ontmoeten'. Tot aan Pasen 2020 is dit thema uitgewerkt in vijf diensten, die gevolgd werden door mogelijkheden tot gesprek in de weken erna.


De nieuwsbrieven, die we voorafgaand aan elke themadienst verspreiden, zijn hier te downloaden:

Thema 1.1: Jezus nodigt ons uit

Thema 1.2: Jezus ziet ons aan

Thema 1.3: Jezus spreekt ons aan


De themapreken zijn hier terug te lezen of terug te luisteren.

Thema 1.1: Jezus nodigt ons uit (12 januari), in pdf en mp3.

Thema 1.2: Jezus ziet ons aan (9 februari), in pdf en mp3..

Thema 1.3: Jezus spreekt ons aan (8 maart), in pdf en mp3. 

Thema 1.4: Jezus raakt ons aan (29 maart), in pdf en mp3.

Thema 1.5: Kijken naar het kruis (10 april), in pdf en mp3..Opstartfase:

Tijdens Fase 0 van het Focustraject (van september tot december 2019) kwamen in vijf themadiensten kernwoorden van Focus aan de orde. Deze thema's werden verdiept in een aantal thema-avonden. 


De themapreken zijn hier terug te lezen.

Thema 0.1: Ont-moeten (22 september), in pdf.

Thema 0.2: Verwondering (29 september), in pdf.

Thema 0.3: Verlegenheid (13 oktober), in pdf.

Thema 0.4: Verlangen (27 oktober), in pdf.

Thema 0.5: Verwachting (8 december). in pdf.Evaluatie Focustraject,14 april 2022

Beste gemeenteleden, 

 

In de afgelopen jaren hebben we als kerk in Eethen en Drongelen, samen met de kerken in Genderen, aan Focus deelgenomen. Inmiddels zijn we in de laatste fase van het traject gekomen en dat is een goed moment om terug te kijken.  

 

Graag horen we hoe in de gemeenten het Focustraject is ervaren en wat u erin geleerd, dan wel gemist hebt.  Hiervoor is een eindscan opgezet.  De eindscan is een korte digitale vragenlijst , net als bij de gemeentescan in 2019. De uitkomsten worden vervolgens besproken met de kerkenraad die conclusies trekt met het oog op de toekomst. Wilt u ons daarbij helpen door de vragenlijst in te vullen?

 

U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk maandag 25 april. De vragenlijst, die eenvoudig is in te vullen op telefoon of de laptop, is bedoeld voor iedereen, jongeren én ouderen. Via deze link kunt u de vragenlijst (anoniem) invullen:

Vragenlijst Evaluatie