Kerkenraad

Kerkenraad

 

De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente.

Zij bestaat uit 12 leden, die samen drie ambten vervullen,

namelijk predikant, ouderling of diaken. Sommigen hebben daarbinnen een speciale taak.

 

Predikant:

Michiel Vastenhout

 

Pastorale ouderlingen:

Raymond Riphagen (scriba)

Theo van Tilborg (voorzitter)

Marcella van de Vendel

Adri van Wijk

 

Ouderlingen-kerkrentmeester:

Jan Branderhorst

Vacature

Vacature

 

Diakenen:

Monique Branderhorst (penningmeester)

Goof van der Kolk (voorzitter)

David van der Schans

Lione Somsen (secretaris)

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017