Kerkenraad

Kerkenraad

 

De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente.

Zij bestaat uit 12 leden, die samen drie ambten vervullen,

namelijk predikant, ouderling of diaken. Sommigen hebben daarbinnen een speciale taak.

 

Predikant:

Michiel Vastenhout

 

Pastorale ouderlingen:

Arjan van den Herik (jeugdouderling)

Raymond Riphagen (scriba)

Theo van Tilborg (voorzitter)

Adri van Wijk

 

Ouderlingen-kerkrentmeester:

Gerben van Helden

Jeroen van der Velden

 

Diakenen:

Monique Branderhorst

Goof van der Kolk

Janneke Rochat

David van der Schans

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017