Kerkenraad

Kerkenraad

 

De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente.

Zij bestaat uit 12 leden, die samen drie ambten vervullen,

namelijk predikant, ouderling of diaken. Sommigen hebben daarbinnen een speciale taak.

 

Predikant:

Michiel Vastenhout

 

Pastorale ouderlingen:

Arjan van den Herik (jeugdouderling)

Raymond Riphagen (scriba)

Theo van Tilborg (voorzitter)

Adri van Wijk

 

Ouderlingen-kerkrentmeester:

Vacature

Vacature

Vacature

 

Diakenen:

Monique Branderhorst

Goof van der Kolk

David van der Schans

Lione Somsen

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017