Kerkenraad

Kerkenraad


De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente.

Zij bestaat uit 12 leden, die samen drie ambten vervullen,

namelijk predikant, ouderling of diaken. Sommigen hebben daarbinnen een speciale taak.


Predikant:

Michiel Vastenhout


Pastorale ouderlingen:

Raymond Riphagen (scriba)

Theo van Tilborg (voorzitter)

Marcella van de Vendel

Adri van Wijk


Ouderlingen-kerkrentmeester:

Jan Branderhorst

Vacature

Vacature


Diakenen:

Monique Branderhorst (penningmeester)

Goof van der Kolk (voorzitter)

David van der Schans

Lione Somsen (secretaris)

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017