Kerkenraad

Kerkenraad


De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente.

Zij bestaat uit 12 leden, die samen drie ambten vervullen,

namelijk predikant, ouderling of diaken. Sommigen hebben daarbinnen een speciale taak.


Predikant:

Michiel Vastenhout


Pastorale ouderlingen:

Raymond Riphagen (scriba kerkenraad)

Theo van Tilborg (voorzitter kerkenraad; wijk 3)

Marcella van de Vendel (wijk 2)

Adri van Wijk (wijk 1)


Ouderlingen-kerkrentmeester:

Jan Branderhorst

Vacature


Diakenen:

Monique Branderhorst (penningmeester)

Goof van der Kolk (voorzitter; wijk 2)

David van der Schans (wijk 1)

Lione Somsen (secretaris; wijk 3)

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017