Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan

Om de grote lijnen inzichtelijk te maken als het gaat om het reilen en zeilen in onze gemeente, is er een beleidsplan opgesteld dat iedere vijf jaar wordt herzien.

 

Klik hier voor het Beleidsplan 2014-2019.

 

 

Binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland, waar onze gemeente deel van uitmaakt, vormt de kerkorde de basis onder de manier waarop we samen kerk-zijn. In de kerkorde verwoordt de kerk wat zij gelooft en belijdt. In de ordinanties wordt dit verder uitgewerkt.

De kerkorde en ordinanties zijn hier te vinden.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017