Rondom kerkdiensten

Rondom de kerkdiensten

Overzicht kerkdiensten

Hieronder vindt u een overzicht van de kerkdiensten die binnenkort in onze gemeente gehouden zullen worden.

 

 

Zondag 20 augustus:

9.30 uur (Eethen): ds. Michiel Vastenhout

 

 

 

Zondag 27 augustus:

9.30 uur (Drongelen): ds. Michiel Vastenhout

 

 

 

Zondag 3 september:

9.30 uur (Eethen): prop. Stefan Honing (Bodegraven)

 

 

 

Zondag 10 september:

9.30 uur (Drongelen): ds. Michiel Vastenhout (Heilig Avondmaal)

18.30 uur (Eethen): ds. Michiel Vastenhout (Zangdienst; Dankzegging Avondmaal)

 

 

Bijbels, psalmboeken en liedbundels

De psalmboeken en liedbundels die we gebruiken in de erediensten zijn achterin de kerk aanwezig, en kunnen vrij gebruikt worden. Het zijn de bundels 'Psalmen in tweevoud' en 'Op Toonhoogte (ed. 2005)'.

Het is fijn om een eigen Bijbel mee te nemen naar de kerk. Deze zijn niet aanwezig in de kerk. De gebruikte vertalingen zijn de Herziene Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling. Onder 'Informatie vooraf' kunt u vaak vinden welke vertaling in de dienst gelezen wordt.

 

Oppas

Iedere zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst oppas voor de allerkleinsten. In Eethen wordt dit gehouden in de Hoeksteen. In Drongelen in de consistorie van de kerk.

 

Kindernevendienst en zondagsschool

Tijdens de morgendienst in Drongelen is er tijdens een gedeelte van de dienst kindernevendienst voor kinderen van groep 1, 2 en 3 van de basisschool. Tijdens de morgendienst in Eethen is er tijdens een gedeelte van de dienst zondagsschool voor de kinderen van groep 4, 5 en 6.

 

Collectemunten

De collectemunten zijn te koop in zakjes van € 30,- (40 stuks à € 0.75 of 25 stuks à € 1,20). U kunt de collectemunten iedere eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur in de consistorie van de kerk in Eethen afhalen. U kunt ze ook (na een telefonische afspraak) afhalen bij Cock van Wijk in Meeuwen

 

Kerkauto

Voor mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen, rijdt er voor iedere dienst een kerkauto. Bij toerbeurt wordt dit vervoer verzorgd door een gemeentelid. Dit gemeentelid wordt vermeld in de 'Voetius' en op deze site onder 'Informatie vooraf'. Wilt u zich aanmelden om met uw auto mensen te vervoeren die anders niet naar de kerk kunnen komen, neem dan contact op met Andries van Klij.

 

Internet en kerktelefoon

Kerkdiensten kunnen via internet worden beluisterd. Dit kan op www.kerkomroep.nl

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via kerktelefoon de diensten mee te maken. Dit gaat via de telefoonlijn. Deze optie staat open voor gemeenteleden die door ziekte of ouderdom langdurig niet in staat zijn naar de kerk te komen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij Wim van der Kolk.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017