Gesprekskring

Gesprekskring

Op maandagavond, met een frequentie van ongeveer elke drie weken, komen we als Gesprekskring bij elkaar in de Hoeksteen of bij een deelnemer thuis.  We gaan dan met elkaar in gesprek over God en geloof. We proberen verdieping aan te brengen in onze kennis, en dit vruchtbaar te maken voor ons (geloofs)leven van elke dag. We beginnen onze avonden om 20.00 uur, en ronden uiterlijk om 22.00 uur af. De avonden worden bij toerbeurt geleid door twee van de deelnemers.


Kijk in de activiteitenkalender wanneer onze avonden plaatsvinden.


Vorig seizoen bestudeerden we een deel van een boeiend, maar niet zo gemakkelijke Bijbelboek.

De Openbaring aan Johannes.

Hier is de inleiding te downloaden die onze predikant schreef over dit Bijbelboek.

De hand-outs voor de diverse avonden zijn hieronder te vinden:


Hand-out avond 1

Hand-out avond 2

Hand-out avond 3 en 4

Hand-out  avond 5
© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017