Rondom kerkdiensten

Rondom de kerkdiensten

Corona:

Als hervormde gemeente Eethen-Drongelen volgen we de richtlijnen die tot ons komen vanuit de PKN, die zich hiervoor baseren op het RIVM en de GGD. Op dit moment  zijn er geen beperkende maatregelen meer voor kerkdiensten. Wel blijven de basisregels van kracht, zoals handen ontsmetten bij binnenkomst en thuisblijven bij klachten.


Komende kerkdiensten:

Hieronder vindt u een overzicht van de kerkdiensten die binnenkort in onze gemeente gehouden zullen worden.Zondag 15 oktober 2023:

09:30 uur: ds. P. van der Schans, IJsselstein


Zondag 22 oktober 2023:

09:30 uur: ds. B. van der Linden, Waalwijk


Zondag 29 oktober 2023:

09:30 uur: ds. J. Alma, Nieuwegein


Woensdag 1 november 2023, dankdag:

19:00 uur: de heer N. van Splunter, Rotterdam


Zondag 5 november 2023:

09:30 uur: ds. K. Hage, 's Gravenzande


Zondag 12 november 2023:

09:30 uur: ds. L. de Haan, Genderen (wordt nog aangepast)


Zondag 19 november 2023, viering Heilig Avondmaal:

09:30 uur: ds. M. Vastenhout, Sliedrecht


Zondag 26 november 2023:

09:30 uur: ds. J. Mulderij, Wezep


Zondag 3 december 2023:

09:30 uur: ds. A.H. Groen, RijsoordKerkdiensten 2023

De actuele kerkdiensten staan in bovenstaand overzicht.

Voor de verdere kerkdiensten van 2023 vindt u hier een voorlopig overzicht.

Dit document wordt regelmatig geactualiseerd.


Collecten

Wat de collecten betreft, delen we de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). U kunt uw giften hier naartoe overmaken.

Hier vindt u het collecterooster van de diaconie voor 2023.

Hier vindt u het collecterooster van de kerkvoogdij voor 2023.


Kinderkerk

Tijdens de morgendiensten is er tijdens de preek in de consistorie kinderkerk voor de kinderen van groep 1-6 van de basissschool. We volgen hierbij thema's van Bijbel Basics.


Oppas

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040.


Bijbels, psalmboeken en liedbundels

In onze gemeente maken we tijdens de diensten in het schip van de kerk gebruik van een beamer waarmee de teksten van de te zingen liederen en de Schriftlezingen worden geprojecteerd op een scherm voor in de kerk.

De gebruikte bijbelvertalingen zijn de Herziene Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling.

We zingen voornamelijk psalmen en liederen uit "Op Toonhoogte" (editie 2015). 


Kerkauto

Voor mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen, rijdt er voor iedere dienst een kerkauto. Wilt u zich aanmelden om met uw auto mensen te vervoeren die anders niet naar de kerk kunnen komen, bel dan even met 06-30737199.


Livestream en kerktelefoon

Kerkdiensten kunnen via een livestream thuis worden meegevierd.  Dit kan op www.kerkomroep.nl.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via kerktelefoon de diensten mee te maken. Dit gaat via de telefoonlijn. Voor informatie hierover kunt u terecht bij het College van Kerkrentmeesters.


Collectemunten

De collectemunten zijn iedere eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur in De Hoeksteen in Eethen af te halen. U kunt ze ook (na een telefonische afspraak) afhalen bij Cock van Wijk in Meeuwen. Er zijn munten van

€ 0.50 (oranje); van € 1.00 (blauw) en van € 2.00 (grijs). Voor € 30 kunt u een zakje kopen met resp. 60, 30 of 15 collectemunten.