Rondom kerkdiensten

Rondom de kerkdiensten

Online kerkdiensten in tijden van het coronavirus


Helaas is het nu niet mogelijk om als gemeente bij elkaar te komen in het kerkgebouw.

De kerkdiensten zijn daarom online mee te beleven. Dit kan via de vertrouwde kerkradio, via kerkomroep.nl of via het Youtubekanaal van onze gemeente. De aanvangstijd is nu 10.00 uur. Tot 1 juni gaan de avonddiensten die gepland stonden niet door.

Hier zijn tips te vinden die te gebruiken zijn bij het meebeleven van een online dienst.


Aanmelden voor aanwezigheid in kerkgebouw

Naast een vertegenwoordiging vanuit de kerkenraad, een musicus en een technicus zijn elke viering maximaal twee gemeenteleden welkom in het kerkgebouw. Zo ondersteunen we de predikant bij het leiden van de dienst, en maken we samen de gemeentezang mogelijk. Wie als ondersteunende zanger een dienst bij wil wonen, kan zich opgeven via een mail naar opgave@hervormdeethendrongelen.nl We voegen je dan in het hiervoor gemaakte rooster in. Uiteraard vragen we iedereen die tot een kwetsbare doelgroep behoort, of die niet fit is, om zich niet aan te melden. 


Collecten

Wat de collecten betreft, delen we de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). U kunt uw giften hiernaartoe overmaken.


Kinderkerk

We hopen dat ook de kinderen meeluisteren of -kijken met de dienst. We beseffen dat het voor hen best lastig kan zijn om geconcentreerd te blijven. Nu zijn er online mooie initiatieven om toch thuis vorm te geven aan de kinderkerk. We wijzen op het werk van Matthijs Vlaardingerbroek op www.creatiefkinderwerk.nl

Voor andere tips en verdieping met het oog op (geloofs)opvoeding in tijden van het coronavirus kunt u hier terecht.


Hieronder vindt u een overzicht van de kerkdiensten en vieringen die binnenkort in onze gemeente gehouden zullen worden.Zondag 29 maart 2020

9.30 uur: ds. Michiel Vastenhout (Online dienst)


Zondag 5 april 2020

9.30 uur: ds. Michiel Vastenhout (Online dienst)De dienst van zondag 22 maart is hier terug te luisteren. Download hier de liturgie van die dienst.
Onderstaande informatie is nu niet actueel:


Bijbels, psalmboeken en liedbundels

In onze gemeente maken we tijdens de diensten gebruik van een beamer waarmee de teksten van de te zingen liederen en de Schriftlezingen worden geprojecteerd op een scherm.

De psalmboeken en liedbundels die we het meest gebruiken in de erediensten zijn ook achterin de kerk aanwezig en kunnen vrij gebruikt worden. Het zijn de bundels 'Psalmen in tweevoud' en 'Op Toonhoogte

(editie 2015)'.

Het is fijn om een eigen Bijbel mee te nemen naar de kerk. Deze zijn niet aanwezig in de kerk. De gebruikte vertalingen zijn de Herziene Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling. Onder 'Informatie vooraf' kunt u vaak vinden welke vertaling in de dienst gelezen wordt. 


Oppas

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040.


Kinderkerk

Tijdens de Schriftlezing en de preek wordt er voor de kinderen een eigen bijeenkomst gehouden in de consistorie van de kerk. De kinderkerk is bestemd voor kinderen van groep 1 t/m 6.


Collectemunten

De collectemunten zijn iedere eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur in De Hoeksteen in Eethen af te halen. U kunt ze ook (na een telefonische afspraak) afhalen bij Cock van Wijk in Meeuwen. Er zijn munten van

€ 0.50 (oranje); van € 1.00 (blauw) en van € 2.00 (grijs). Voor € 30 kunt u een zakje kopen met resp. 60, 30 of 15 collectemunten.


Kerkauto

Voor mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen, rijdt er voor iedere dienst een kerkauto. Wilt u zich aanmelden om met uw auto mensen te vervoeren die anders niet naar de kerk kunnen komen, bel dan even met 06-30737199.


Internet en kerktelefoon

Kerkdiensten kunnen via internet worden beluisterd.  Dit kan op www.kerkomroep.nl.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via kerktelefoon de diensten mee te maken. Dit gaat via de telefoonlijn. Deze optie staat open voor gemeenteleden die door ziekte of ouderdom langdurig niet in staat zijn naar de kerk te komen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij Wim van der Kolk, tel. 351805.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017