Rondom kerkdiensten

Rondom de kerkdiensten

Overzicht kerkdiensten


Hieronder vindt u een overzicht van de kerkdiensten die binnenkort in onze gemeente gehouden zullen worden.Zondag 16 februari 2020

9.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)

18.30 uur: prop. Jan Sterrenburg (Vesper + gesprek over 'Voltooid leven')Zondag 23 februari 2020

9.30 uur: ds. J. AlmaZondag 1 maart 2020

9.30 uur: ds. Borsje

18.30 uur: ds. Van Wingerden ('s-Hertogenbosch)Zondag 8 maart 2020

9.30 uur: ds. Michiel VastenhoutBijbels, psalmboeken en liedbundels

De psalmboeken en liedbundels die we gebruiken in de erediensten zijn achterin de kerk aanwezig en kunnen vrij gebruikt worden. Het zijn de bundels 'Psalmen in tweevoud' en 'Op Toonhoogte (editie 2015)'.

Het is fijn om een eigen Bijbel mee te nemen naar de kerk. Deze zijn niet aanwezig in de kerk. De gebruikte vertalingen zijn de Herziene Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling. Onder 'Informatie vooraf' kunt u vaak vinden welke vertaling in de dienst gelezen wordt. Sinds eind 2017 maakt onze gemeente gebruik van een beamer.


Oppas

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040.


Kinderkerk

Tijdens de Schriftlezing en de preek wordt er voor de kinderen een eigen bijeenkomst gehouden in de consistorie van de kerk. De kinderkerk is bestemd voor kinderen van groep 1 t/m 6.


Collectemunten

De collectemunten zijn iedere eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur in De Hoeksteen in Eethen af te halen. U kunt ze ook (na een telefonische afspraak) afhalen bij Cock van Wijk in Meeuwen. Er zijn munten van

€ 0.50 (oranje); van € 1.00 (blauw) en van € 2.00 (grijs). Voor € 30 kunt u een zakje kopen met resp. 60, 30 of 15 collectemunten.


Kerkauto

Voor mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen, rijdt er voor iedere dienst een kerkauto. Bij toerbeurt wordt dit vervoer verzorgd door een gemeentelid. Dit gemeentelid wordt vermeld in de 'Voetius' en op deze site onder 'Informatie vooraf'. Wilt u zich aanmelden om met uw auto mensen te vervoeren die anders niet naar de kerk kunnen komen, neem dan contact op met Andries van Klij tel. 351885.


Internet en kerktelefoon

Kerkdiensten kunnen via internet worden beluisterd.  Dit kan op www.kerkomroep.nl.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via kerktelefoon de diensten mee te maken. Dit gaat via de telefoonlijn. Deze optie staat open voor gemeenteleden die door ziekte of ouderdom langdurig niet in staat zijn naar de kerk te komen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij Wim van der Kolk, tel. 351805.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017