Rondom kerkdiensten

Rondom de kerkdiensten

Helaas is het nu niet mogelijk om als gehele gemeente bij elkaar te komen in het kerkgebouw.

Vanaf 1 juni mogen er maximaal 30 mensen bij elkaar komen in het kerkgebouw.

De brief waarin we hier alle uitleg over delen is hier te lezen. Het gebruiksplan voor het kerkgebouw vindt u hier.


De kerkdiensten zijn daarnaast online mee te beleven. Dit kan via de kerkradio, via kerkomroep.nl of via het Youtubekanaal van onze gemeente. 


Hieronder vindt u een overzicht van de kerkdiensten die binnenkort in onze gemeente gehouden zullen worden.


Zondag 7 juni 2020

9.30 uur: ds. Michiel Vastenhout

18.30 uur: ds. Michiel Vastenhout (onder voorbehoud)


Zondag 14 juni 2020

9.30 uur: ds. C. Hendriksen (Woudrichem)


Zondag 21 juni 2020

9.30 uur: ds. Michiel Vastenhout


Zondag 28 juni 2020

9.30 uur: ds. Michiel Vastenhout

18.30 uur: ds. Elbert van Wijk (Sprang) (onder voorbehoud)


Collecten

Wat de collecten betreft, delen we de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). U kunt uw giften hier naartoe overmaken.


Kinderkerk

We hopen dat ook de kinderen meeluisteren of -kijken met de dienst. We beseffen dat het voor hen best lastig kan zijn om geconcentreerd te blijven. Nu zijn er online mooie initiatieven om toch thuis vorm te geven aan de kinderkerk.

Willemieke Riphagen maakt bij elke dienst een video die te vinden is op ons Youtubekanaal. Op de homepage zijn op zondagmorgen de bijbehorende materialen te downloaden.

Voor tips en verdieping met het oog op (geloofs)opvoeding in tijden van het coronavirus kunt u hier terecht.


Oppas

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040.


Themadiensten Focus

De themadiensten die horen bij het Focustraject zijn terug te luisteren. De preek is ook apart terug te lezen. Kijk op deze pagina.


Extra uitzendingen met kerken Genderen

Als kerken in Eethen, Drongelen en Genderen verzorgen we extra uitzendingen.

Op de woensdagavond luisteren we met elkaar naar geestelijke liederen, die door u als gemeenteleden kunnen worden aangereikt. Geef ze door aan onze dominee via predikant@hervormdeethendrongelen.nl of app of bel naar 06-53306248. 

Klik hier voor een overzicht met de diverse uitzendingen, en hoe deze te beluisteren zijn.Onderstaande informatie is nu niet actueel:


Bijbels, psalmboeken en liedbundels

In onze gemeente maken we tijdens de diensten gebruik van een beamer waarmee de teksten van de te zingen liederen en de Schriftlezingen worden geprojecteerd op een scherm.

De psalmboeken en liedbundels die we het meest gebruiken in de erediensten zijn ook achterin de kerk aanwezig en kunnen vrij gebruikt worden. Het zijn de bundels 'Psalmen in tweevoud' en 'Op Toonhoogte

(editie 2015)'.

Het is fijn om een eigen Bijbel mee te nemen naar de kerk. Deze zijn niet aanwezig in de kerk. De gebruikte vertalingen zijn de Herziene Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling. Onder 'Informatie vooraf' kunt u vaak vinden welke vertaling in de dienst gelezen wordt. 


Kinderkerk

Tijdens de Schriftlezing en de preek wordt er voor de kinderen een eigen bijeenkomst gehouden in de consistorie van de kerk. De kinderkerk is bestemd voor kinderen van groep 1 t/m 6.


Collectemunten

De collectemunten zijn iedere eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur in De Hoeksteen in Eethen af te halen. U kunt ze ook (na een telefonische afspraak) afhalen bij Cock van Wijk in Meeuwen. Er zijn munten van

€ 0.50 (oranje); van € 1.00 (blauw) en van € 2.00 (grijs). Voor € 30 kunt u een zakje kopen met resp. 60, 30 of 15 collectemunten.


Kerkauto

Voor mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen, rijdt er voor iedere dienst een kerkauto. Wilt u zich aanmelden om met uw auto mensen te vervoeren die anders niet naar de kerk kunnen komen, bel dan even met 06-30737199.


Internet en kerktelefoon

Kerkdiensten kunnen via internet worden beluisterd.  Dit kan op www.kerkomroep.nl.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via kerktelefoon de diensten mee te maken. Dit gaat via de telefoonlijn. Deze optie staat open voor gemeenteleden die door ziekte of ouderdom langdurig niet in staat zijn naar de kerk te komen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij Wim van der Kolk, tel. 351805.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017