Kerk-zijn en de coronacrisis

Kerk-zijn in tijden van het coronavirus

De impact van het coronavirus op het alledaagse leven in ons land is enorm. Het zijn onzekere tijden. Ook voor het kerkelijk leven zijn de gevolgen groot. Als hervormde gemeente Eethen-Drongelen volgen we de richtlijnen die tot ons komen vanuit de PKN, die zich hiervoor baseren op het RIVM en de GGD. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat het kerkelijk leven er in deze tijden van het coronavirus anders uitziet dan we gewend zijn.

Samen zoeken we naar andere vormen, om toch samen te kunnen blijven worden opgebouwd in geloof, hoop en liefde. Juist nu is het volgen van de weg van Jezus Christus van grote betekenis. Voor ons als gemeente, en hopelijk door ons heen voor velen om ons heen.

Via deze website, en via mails en (bijlages bij) het kerkblad houden we u op de hoogte.


Hier is de brief te vinden die we op 17 maart verstuurden.

Hier is de brief te vinden die we op 26 maart verstuurden.© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017