Jongvolwassenenkring

Jongvolwassenenkring

Deze huiskring is bedoeld voor twintigers en dertigers. Ongeveer elke drie weken komen we in het winterseizoen bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over het geloof. Dat doen we aan de hand van een Bijbelstudieboekje dat een Bijbelboek of andere onderwerpen die met het geloof te maken hebben centraal stelt. Onze vaste avond om samen te komen is de woensdag. We beginnen om 20.00 uur. De kring wordt bij toerbeurt geleid door twee van de deelnemers.

In de activiteitenkalender zijn de avonden te vinden waarop we samenkomen.

 

Dit seizoen zijn we met elkaar in gesprek over het Bijbelboek Hebreeën. We lezen steeds een hoofdstuk uit de Bijbel, en proberen te begrijpen wat er staat en wat dit ons wil zeggen. We gebruiken ter verdieping het boekje Kom tot rust van ds. André Troost.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017