Basiscatechese On Track

Basiscatechese On Track

 

 

Op www.hgjb.nl staat het volgende over basiscatechese:

Het belang van basiscatechese:

Er zijn verschillende redenen om basiscatechese voor 10- tot 12-jarigen aan te bieden:

* De leeftijdsfase van 10-12 jaar is bij uitstek geschikt om kennis te vergroten. Kinderen in groep 7 en 8 of de brugklas zijn nieuws- en leergierig. Ze zijn benieuwd naar feiten en samenhangende verbanden.

* Jonge tieners sluiten nieuwe vriendschappen. Door hen een eigen plek in de gemeente te bieden, stimuleer je groepsvorming. Als dat gebeurt vóórdat ze uitwaaieren naar verschillende middelbare scholen, profiteer je daarvan in latere catechese- en jeugdwerkgroepen.

* Het gaat om de leeftijdsgroep die in veel gevallen de overstap maakt van zondagsschool (of kindernevendienst) naar de kerkdienst. Basiscatechese helpt bij die overstap.

* Jonge tieners zoeken mensen van wie ze het geloof kunnen leren. Identificatiefiguren zijn dus belangrijk. Zowel catecheten kunnen dat zijn, alsook personen uit de Bijbel. Verder zijn ook ouders belangrijk in de geloofsoverdracht. In de basiscatechese wordt het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen gestimuleerd.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017