Kerk wereldwijd

Kerk wereldwijd

Als plaatselijke gemeente weten we ons verbonden met de wereldkerk. In Efeze 3 leren we van Paulus dat we alleen maar samen met alle heiligen de lengte, de hoogte, de breedte en de diepte van de liefde van Christus kunnen begrijpen.

 

Omdat het belangrijk is dat de wereldkerk een 'gezicht' krijgt, steunen we als gemeente een project dat door de zendingscommissie wordt aangedragen.

Op dit moment is dat het project 'Bijbels voor Ossetie', van het Nederlands Bijbelgenootschap.

In 2014 en 2015 werd het project 'Brood voor weeskinderen' ondersteund. Hierbij zijn gemeenteleden uit onze gemeente en die van ons buurdorp Babylonienbroek betrokken.

 

 

De diaconie vindt het belangrijk om ondersteuning te geven aan mensen in nood. We zijn hierbij niet allen gericht op doelen die plaatselijk of regionaal georganiseerd worden, maar juist ook wereldwijd steunt de diaconie acties van de GZB en Project 10 27.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017