Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.

 

Gemeenteavond (19 oktober):

We nodigen u en jou van harte uit om de gemeenteavond op 23 oktober bij te wonen. Samen willen we in gesprek gaan over de weg die we als gemeente in de nabije toekomst willen gaan. Ieders inbreng wordt meer dan op prijs gesteld. We rekenen op uw komst.De kerkenraad

 

DVD Afscheid Drongelen (19 oktober):

Door PST Videografie uit Papendrecht zijn tijdens het afscheidsweekend van de kerk van Drongelen foto’s en opnames gemaakt. De foto’s staan inmiddels op de website onder ‘foto’s’. Ook is de DVD die van het weekend gemaakt is klaar. Zondagmorgen laten we een kleine impressie hiervan zien. Er liggen dan ook intekenlijsten achterin de kerk. Voor € 5 kunt u een DVD bestellen. Een telefoontje of mail naar Andries van Klij kan ook. info@adviesanders.nl of 06-30737199.

 

Inventaris kerkgebouw Drongelen (19 oktober):

Het proces van verkoop van het kerkgebouw van Drongelen nadert het einde. We hopen u daar zondag in de dienst meer over te kunnen vertellen. We zoeken nu als College van Kerkrentmeesters naar een goede bestemming voor de inventaris van de kerk. Het gaat daarbij om de kerkbanken, tafels, stoelen, elektronisch orgel, geluidsinstallatie e.d. We willen allereerst gemeenteleden de gelegenheid geven om spullen te kopen. Er is een inventarislijst opgesteld die a.s. zondag achterin de kerk ligt. Aan gemeenteleden wordt gelegenheid gegeven om op zaterdag 28 oktober a.s. van 9.30 tot 12.00 uur te komen kijken en inventaris te kopen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Andries van Klij (06-30737199) of Govert Schouten (06-54247775).

 

 

(10 oktober)

Gemeenteavond:

Afgelopen zondag stonden we stil bij de betekenis van de Reformatie voor ons kerk zijn vandaag. We verbonden dit concreet met een aantal zaken die onze aandacht vragen als kerk in Eethen en Drongelen. We nodigden u en jou via een reminder uit om de komende twee weken hierover na te denken, in gesprek te gaan, en te bidden. Tijdens de gemeenteavond op 23 oktober willen we dan samen verder praten.

We doen nogmaals de dringende oproep om aanwezig te zijn. Bij het gesprek over de weg die we als gemeente willen gaan, kan niemand gemist worden. Kerkgebouwen kennen principieel geen publieke tribune. Vanuit Efeze 4 onderstreepten we zondag dat de kerk een lichaam is, waarbij iedereen het hare of het zijne bijdraagt.

Voor wie zondag verhinderd was, de dienst is hier terug te luisteren. De reminders liggen ook a.s. zondag achterin de kerk.

 

Vakantie Bijbel Week:

Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaat de VBW dan echt van start, met het thema (T)op survival! We hopen veel kinderen te ontmoeten in De Hoeksteen. Maandag en dinsdag is het programma van 9.30 - 12.30, en op woensdag van 14.30 - 20.00. Als afsluiting van de VBW hebben we een heus poppentheater, waarin Carla Vis de voorstelling 'De reis van je leven' voor ons zal spelen. Dit thema is speciaal geschreven voor het VBW-thema. De voorstelling begint om 18.30 in de Eethense kerk. Iedereen, jong en oud, wordt hiervoor van harte uitgenodigd. De entree is gratis, en we hopen velen van u te ontmoeten!

 

Webmaster:

Hanneke Meijvogel is per 1 oktober de webmaster van de website en de Facebookpagina van onze gemeente. Fijn dat je dit op je wilt nemen! Als u of jij berichten en/of foto’s heeft voor op de site, geef dat dan aan haar door via webmaster@hervormdeethendrongelen.nl

 

Livingstone:

We zijn ontzettend dankbaar dat maar liefst 19 tieners uit Eethen, Drongelen en Babyloniënbroek meegaan op werkvakantie naar Moldavië! Dat hadden we gehoopt, maar niet direct verwacht. Prachtig dat zij bereid zijn om zich gedurende twee weken van hun zomervakantie in te zetten voor mensen die het in vele opzichten minder hebben dan wij.

 

JV De Brug:

Zondagavond komen we als JV weer bij elkaar in De Hoeksteen! We gaan met elkaar nadenken over het thema 'Gastvrijheid'. Wees welkom allemaal om 20.00 uur. Groetjes, de leiding.

 

Catechese:

Vorige week dinsdag zijn we het nieuwe catecheseizoen begonnen. In de middag zijn we met On Track onderweg gegaan in het Oude Testament. `s Avonds werken we met de eerste- en tweedeklassers uit de nieuwe methode Leer&Leef. De eerste thema’s gaan over de concrete betekenis van een aantal van de Tien Woorden. Met de oudere tieners behandelen we thema’s uit Follow Me. Zo ging het vorige week over wat de kerk gelooft over het leven na de dood. Deze week ging het over de vraag wat Jezus nu precies doet in de hemel.

Het is fijn om in gesprek te zijn met de tieners. Draagt u dit stukje gemeentewerk in uw gebeden, en knoop op zondag of doordeweeks eens een praatje met hen aan. Voorbeelden van andere gemeenteleden die laten zien hoe mooi, maar ook hoe moeilijk het kan zijn om te geloven, zijn onontbeerlijk voor hen!

 

Herinneringsboek:

Het is fijn om te zien dat velen van u een herinneringsboekje hebben opgehaald in de afgelopen tijd. We hopen dat u er veel leesplezier aan hebt beleefd! Voor wie het nog niet gedaan heeft, er is een boekje af te halen bij fam. Rochat (Gansoyen 26) en fam. van der Kolk (Hoofdveld 58). Dit kan tot a.s. zaterdag. Daarna is het boekje verkrijgbaar voor 9,95 euro bij Andries van Klij (Raadhuisstraat 9a) via info@adviesanders.nl of 06-30737199. Uiteraard kunnen gemeenteleden die er nog geen hebben, het ook bij hem gratis afhalen.

 

Inloopuur:

A.s. maandagavond is de kerk weer open van 20.00 tot 21.00 uur voor een gesprek rond kerk, geloof en zingeving. Gewoon even de stilte van het kerkgebouw opzoeken kan natuurlijk ook! Welkom.

 

 

(5 oktober) Vakantie Bijbel Week:

Over een paar weken gaan we van start met de VBW! Maandagmorgen 16, dinsdagmorgen 17, en woensdagmiddag 18 oktober gaan we een mooi programma draaien met als thema '(T)op survival', voor de kinderen van 4 - 12 jaar in De Hoeksteen. De persoonlijke uitnodiging valt deze week op de mat :-). Op dinsdagavond komt er een informatieve avond voor groep 8 en de jongelui van de middelbare school, waarin een wijkagent uit de gemeente Aalburg zal spreken over de gevaren van drugs en alcohol in onze regio. Later volgt meer info. Wilt u/jij zich nog aanmelden als helpende hand op de VBW? Doe dit dan bij Ingrid vd Herik, 06-30360040.

 

(5 oktober) Slaatjesactie:

Aankomende vrijdagavond, 6 oktober, komen we bij u langs met overheerlijke slaatjes! De slaatjes kosten €1,50 per stuk, en de opbrengst komt ten goede aan het werk van de VBW. Vanaf 17.30 kunt u ons aan de deur verwachten. We hopen op een mooie opbrengst!

 

(5 oktober) Leeskring:

Op woensdagavond 25 oktober houden we om 20.00 uur een leeskring waarop we het boek Winter in Gloster Huis bespreken. Dit is geschreven door Vonne van der Meer, en zij stelt in deze roman de thematiek van het (zelfgekozen) levenseinde aan de orde. Ook als u zich niet opgaf voor de leeskring, kunt u uiteraard deze avond als ‘losse’ avond bezoeken. Het is alleen zaak vooraf het boek gelezen te hebben. Laat via een mailtje naar opgave@hervormdeethendrongelen.nl even weten voor 21 oktober dat u meedoet. Dan kunnen we kijken waar de avond gehouden gaat worden.

 

(5 oktober) Gesprekskring:

Maandag 9 oktober en woensdag 11 oktober komt de (jongeren)gesprekskring weer bij elkaar. Allen van harte welkom!

 

Op maandag stellen we samen een programma vast voor dit seizoen. Deze avond verdiepen we de themadienst van zondagmorgen, en lezen we teksten van Luther, en praten we erover door wat die ons vandaag te zeggen hebben.

 

Het is nog de vraag of de jongerenkring voldoende leden heeft om dit seizoen van start te kunnen gaan. Ben je tussen de 20 en de 39 en wil je meedoen? Laat het even weten bij onze predikant, en wees welkom in de pastorie op 11 oktober.

 

(5 oktober) Gelegenheidskoor kerst:

Voor de zangers en zangeressen onder ons is er goed nieuws! Als gelegenheidskoor mogen we gaan optreden in de kerstnachtdienst op 24 december. We zullen ongeveer 8 keer repeteren, op dinsdag- en zondagavonden, te beginnen op zondagavond 22 oktober a.s. Wilt u/jij je opgeven, of heeft u/jij behoefte aan meer info, laat me dat dan z.s.m. weten. Koorervaring is zeker geen vereiste; ik hoop op enthousiaste zangers die de Kerstboodschap willen uitdragen. U/jij kunt zich t/m 20 oktober opgeven per mail (sandravastenhout78@gmail.com), per app (06-53303203), of gewoon tijdens een praatje :-) Hartelijke groet, Sandra Vastenhout

 

(5 oktober) Actie Schoenendoos:

Vanaf zondag liggen achterin de kerk folders klaar om een schoenendoos te vullen voor kinderen in ontwikkelingslanden. De dozen kunnen voor 1 november worden ingeleverd bij Bertine van Steenis (Wilgenstraat 16) of op de PWA-school. De transportkosten van € 5 per doos komen voor rekening van de diaconie!

 

(5 oktober) Dorcas:

De Dorcas kledingwinkel in Brakel is op zoek naar goede kinderkleding om te verkopen in de de winkel. Met de opbrengst ondersteunen we projecten van Dorcas in Afrika en Oost-Europa. Inleveren kan bij Riet Schouten, C. Branderhorststraat 22.

 

 

(19 september) Afscheid kerkgebouw Drongelen:

We kijken als gemeente terug op een bijzonder weekend rond het afscheid van het kerkgebouw in Drongelen. De druk bezochtte bijeenkomst op zaterdag, met de vele ontmoetingen, de mooie boekpresentatie, de onderscheiding voor koster Henk, de heerlijke maaltijd. En de al net zo drukbezochte dienst op zondag. Toen we daadwerkelijk de kerk verlieten en de deur dicht ging, riep dat bij velen emotie op. Tijdens de wandeling naar Eethen was er ruimte om daarover met elkaar door te praten. De komende tijd zal het vreemd zijn niet langer in Drongelen samen te komen. We mogen elkaar de tijd gunnen aan deze nieuwe situatie te wennen. Uiteraard hopen we elkaar trouw te ontmoeten rond de geopende Bijbel in de Eethense kerk. Ook in déze pleisterplaats mag ons verlangen naar de ontmoeting met God worden gevoed. We danken bovenal onze God dat Hij er dit weekend bij was, en kracht én zegen gaf.

Bedankt! Als kerkenraad willen we ook graag iedereen bedanken die de afgelopen tijd zijn of haar steentje bijdroeg aan het goed en waardig vormgeven van het afscheid van het kerkgebouw in Drongelen. Zonder jullie inzet had dat op deze manier geen gestalte kunnen krijgen.

We willen met name de projectgroep kerkgebouw Drongelen, de commissie afscheid kerkgebouw én de commissie herinneringsboek bedanken. Ada, Andries, Andy, Barry, Cees, Dik, Gerard, Gert, Govert, Henk, Herman, Jaap, Janneke, Jessica, Sandra en Zeger: dank jullie wel!

 

 

(29 augustus) Digitale leesmap:

We wijzen u en jou graag op de digitale leesmap die beschikbaar is voor iedereen die het leuk vindt om artikelen uit de (kerkelijke) pers te lezen, die betrekking hebben op zingeving, geloof en kerk. Wie zich aanmeldt krijgt toegang tot de Dropbox waarin de bestanden staan, en kan zelf ook artikelen toevoegen. Stuur bij interesse even een mailtje naar onze predikant.

 

 

(19 juli) Beamerproject een succes!

We zijn als kerkenraad verheugd dat we u en jullie kunnen melden dat het beamerproject een succes is geworden. Inmiddels zijn voldoende middelen beschikbaar gekomen door de diverse kleine en grote acties die in de afgelopen maanden gehouden zijn. Iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg, nogmaals dank!

Tijdens onze vergadering deze week hebben we besloten over te gaan tot aanschaf en installatie van de beamer en de diverse toebehoren. We hopen dat de (permanente) aanwezigheid van een beamer tijdens de diensten ten goede zal komen aan het doel van onze bijeenkomsten, namelijk de ontmoeting met God en met elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017