Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.(23 juni)

Rond de viering van het Heilig Avondmaal:

Vesper: Op zondag 23 juni mogen we als gemeente weer de Maaltijd van onze opgestane Heer vieren. Woensdagavond 19 juni bent u daarom van harte welkom om de vesper bij te wonen die we houden als voorbereiding op deze viering van het Avondmaal. We komen om 20.00 uur samen in de kerk.

Censura Morem: Verder wijzen we u in verband met onze voorbereiding op het Avondmaal het Censura Morem. Dat is een mogelijkheid die de kerk biedt om als gemeentelid een pastoraal gesprek te voeren over (zondige) situaties in het leven die het deelnemen aan het Avondmaal in de weg staan. We hebben daar niet een vast moment voor, maar volgende week kunt u onze predikant daar voor benaderen. Uiteraard is het ook mogelijk met hem in gesprek te gaan over andere vragen die er bij u of jullie leven rond het vieren van het Avondmaal, en uw deelname daaraan.

Danken: Zondagavond houden we een zangdienst, waarin o.a. onze dank aan God voor wat we aan zijn tafel ontvangen hebben vorm krijgt. We merken dat er weinig tot geen gebruik meer wordt gemaakt van de mogelijkheid om liederen aan te reiken die we in deze dienst kunnen zingen. Voelt u, voel jij zich vrij dit te doen!

Sowieso hopen we velen van u en jullie tijdens de diensten te ontmoeten. Het is immers een prachtige mogelijkheid die de Gastheer ons biedt om nieuwe kracht op te doen voor op de (geloofs)weg door het leven! We zien uit naar een mooie, bemoedigende viering van het Avondmaal!


Data Heilig Avondmaal:

Het vieren van de Maaltijd is een hoogtepunt in het gemeenteleven. Daarom delen we ruim van tevoren vast de data waarop we het Avondmaal vieren, zodat u en jullie er rekening mee kunnen houden, bijv. als je op zondagen werkt. De komende data zijn 8 september, 1 december en 2 februari.


Gemeentebrief bezoekwerk:

Bij deze editie van het kerkblad vindt u een gemeentebrief over het bezoekwerk. Neem en lees! De brief zal zondag ook geprint in de kerk liggen. Tevens kunt u de brief via deze link lezen. 


Leiding Vakantie Bijbelweek:

Het duurt nog even, maar in de herstvakantie zal weer een Vakantie Bijbelweek gehouden worden! Een activititeit waar veel kinderen in de basisschoolleeftijd naar uitkijken. En natuurlijk een prachtige gelegenheid om zowel bezig te zijn met een bijbels thema (dit jaar SchatRijk!) als te genieten van onderlinge ontmoeting en gezellige activiteiten.

We zijn vanuit het jeugdwerk op zoek naar gemeenteleden die ons willen helpen tijdens de VBW, en misschien zelfs wel bij de voorbereiding ervan! We zoeken mensen die willen helpen bij het voorbereiden van de knutsels, bij de catering, bij het begeleiden van de kinderen tijdens de VBW, bij het vertellen van de Bijbelse verhalen. Kortom, we zijn op zoek naar u en naar jou!

Laat ons weten of u/ jij mee wilt doen via een berichtje aan Marlies (06-11142227; M_vangeloven@hotmail.com) of Willemieke (06-22548768; weriphagen@ziggo.nl) Fijn!(6 juni)

Focus-traject:

Afgelopen maandagavond 3 juni hebben we als kerkenraden van Genderen, Drongelen en Eethen de eindrapportage besproken die de IZB heeft opgesteld n.a.v. het voortraject van Focus. Ook konden alle vragen die er nog leefden rond het Focus-traject van een antwoord worden voorzien. Het was een goede avond, waarop we na een plenair begin elk afzonderlijk tot besluitvorming zijn gekomen.

Als kerkenraad hebben we een goed gesprek gevoerd, waarin we op een rij hebben gezet waarom we denken dat het goed is voor onze gemeente om mee te doen, maar ook waar we bezwaren zien en wat aandachtspunten zijn. Ook wij ervaren zowel 'verlegenheid' als 'verlangen' bij het zoeken naar wegen om ons geloof te delen met de mensen om ons heen. De avond begonnen we met het zingen van Lied 254. Het derde couplet van dat lied gaat als volgt: 'Goede Geest, wek ons vertrouwen: gloed van God, U zoekt, U vindt. U bent vuur dat doet aanschouwen, licht dat nevels overwint. Doe ons spreken, hoe verlegen: hoogste tijd om op te staan! Christus gaat langs onze wegen - het is tijd om mee te gaan.' In vertrouwen op God en biddend of Hij Focus een instrument voor onze gemeente(n) wil laten zijn hebben de kerkenraden van hervormd Eethen & Drongelen en hervormd Genderen besloten mee te doen met Focus. De kerkenraad van de GK Genderen hoopt volgende week dinsdag tot een besluit te komen. We bidden voor hen om wijsheid van Boven hierbij.


Buitendag:

Zaterdag 15 juni (bij slecht weer 22 juni) hopen we weer naar de Drunense Duinen te gaan voor de buitendag. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom om deze dag met ons mee te gaan. Ze

hebben ook een uitnodiging ontvangen. Opgeven kan t/m maandag 10 juni bij Arjan en Ingrid van den Herik. Lijkt het je leuk om deze dag als leiding me te gaan, iedereen is welkom!(16 mei)

Paastontbijt 2019:

Tweede Paasdag heeft de zendingscommissie 55 ontbijtjes klaar mogen maken. Na aftrek van de kosten was de opbrengst hiervan € 295,- Hierbij willen we iedereen bedanken, die op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd. Hartelijke groet van de zendingscommissie(28 maart)

Collectemunten:

Naar aanleiding van verzoeken vanuit de gemeente is er een derde collectemunt met een lagere waarde toegevoegd aan het assortiment en zijn de prijzen van de bestaande munten aangepast. Er zijn nu munten van € 0.50 (oranje); van € 1.00 (blauw) en van € 2.00 (grijs). Voor € 30 kunt u een zakje kopen met resp. 60, 30 of 15 collectemunten.

Met ingang van dinsdag 2 april zijn deze verkrijgbaar bij Cock van Wijk. Die avond heeft hij de munten van 19.00 tot 19.30 voor u klaar liggen.

Let op! De locatie is gewijzigd. De munten kunnen worden afgehaald in De Hoeksteen.(21 maart)

Informatieverstrekking en contactgegevens:

Graag leggen we de volgende vraag bij u neer. Om u en jou goed te kunnen voorzien van informatie over zaken die spelen in de gemeente, hebben we een aantal mogelijkheden tot onze beschikking. Zo is er dit kerkblad en doen we op zondag mededelingen tijdens de kerkdiensten. Ook hebben we een mooie website. Maar graag voegen we daar ook de email aan toe. Bijv. bij de documenten die we onlangs beschikbaar stelden als voorbereiding op de gemeenteavond, zou het gemakkelijk zijn geweest als we die ook via de email hadden kunnen toesturen.


Vanaf zondag ligt er daarom een lijst in de kerk waarop een emailadres en een recent telefoonnummer kan worden ingevuld. Vanwege de privacygevoeligheid zullen we deze gegevens meteen verwerken in de beveiligde omgeving van de Ledenadministratie, en er volgens de bijbehorende regels mee omgaan. Een andere weg om deze gegevens met ons te delen is een email naar opgave@hervormdeethendrongelen.nl Uiteraard is dit alles niet verplicht.


N.a.v. gemeenteavond:

Tijdens de gemeenteavond spraken we door over de Terugblik op het beleidsplan 2014-2019.

Dit document is te vinden onder Informatie/ Beleidsplan. Ook werden mededelingen gedaan over

het Focus-traject en over het werk van de Projectgroep gebouwen.(10 januari 2019)

Activiteitenkalender:

Deze is als bijlage bij het kerkblad gevoegd, en ook hier te vinden.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017