Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.

 

(13 december 2018)

Verkiezing ambtsdragers:

In de vergadering van maandag 3 december heeft de kerkenraad twee broeders verkozen tot ouderling-kerkrentmeester. Vorige week zijn zij hiervan op de hoogte gesteld, en zondag werden hun namen gedeeld in de kerkdienst. Zij hebben tot 15 december de tijd om na te denken of zij hun roeping tot het ambt aanvaarden.

 

Kerstattentie diaconie:

Ook dit jaar hoopt de diaconie weer gemeenteleden blij te maken met een kerstattentie. Vanaf 20 december hopen wij bij u langs te komen. De volgende mensen kunnen een attentie verwachten:

1. Gemeenteleden van 70 jaar en ouder.

2. Gemeenteleden die afgelopen jaar weduwnaar of weduwe zijn geworden.

3. Zieken of gemeenteleden in bijzondere omstandigheden.

 

Kerstviering 60+:

Alle gemeenteleden van 60 jaar en ouder zijn a.s. maandag om 18.00 uur van harte welkom in De Hoeksteen. Samen willen we genieten van een broodmaaltijd, en uiteraard ook samen zingen en met elkaar toeleven naar het Kerstfeest. Van harte welkom!

 

Kerstfilm catechisatie:

A.s. dinsdag willen we met alle groepen samen om 19.00 uur in de kerk de film The Nativity Story gaan kijken. Allen van harte welkom!

Let op: de basiscatechese On Track gaat dus op maandag niet door, en de jongerengroep wordt al om 19.00 uur verwacht!

 

Bijpraten over de catechese:

We naderen alweer de kerstvakantie, en graag delen we wat van de thema’s die op maadag en dinsdag aan de orde zijn gekomen. Met de groep van On Track maken we een tocht door het Nieuwe Testament. We hoorden over de wonderen die Jezus deed, over zijn boodschap van Gods koningschap, en over zijn sterven en opstanding.

Met de tienergroep 12-15 jaar hebben we een blokje thema’s behandeld over het dienen van God. We hebben het gehad over onze zelfgemaakte (denk)beelden van God, over het goede gebruik en het misbruik van Gods Naam, over schepping en klimaat, en deze week over (Geen) zin om te zondigen. Dat ging over het tiende gebod.

Met de jongerengroep 16+ hebben we doorgepraat over het thema homoseksualiteit. Vanuit Leer&Leef bespreken we deze tijd thema’s die gaan over geloven en de kernwoorden die daarbij horen. Ook hebben we het gehad over de vraag hoe je als gelovige overeind blijft in een wereld waarin drank en drugs een rol spelen.

Al met al kijken we terug op goede ontmoetingen, en we hopen dat voort te zetten in het nieuwe kalenderjaar!

 

Verantwoording:

Collectes kerkbeheer november (nagekomen): € 575 (Dankdagcollecte via bank).

 

 

(6 december 2018)

Verantwoording:

De diakenen ontvingen bij het wegbrengen van de bloemengroet € 5 voor de kerk. Br. Theo van Tilborg ontving op huisbezoek € 20 voor de kerk. Dank aan de gevers!

Diaconale collectes november: € 331,05 (Diaconie), € 4110 (Eethen in actie, per 3-12), € 155,95 (GZB).

Collectes kerkbeheer november: € 481,35 (Kerkbeheer), € 110,65 (Pred.plaats), € 64,70 (Quotumafdracht), € 94,52 (Onderhoudsfonds), € 156,90 (Verwarmingsfonds), € 484,15 + € 100 via bank (Dankdagcollecte), € 55,50 (Verjaardagsfonds oktober).

 

 

(29 november 2018)

Collecte kinderkerstfeest:

Vanaf donderdag 6 december kunt u iemand aan de deur verwachten voor de kinderkerstcollecte. Inmiddels begint de invulling van het kinderkerstfeest op 23 december gestalte te krijgen! De kinderen krijgen tijdens deze kerstviering elk jaar een dagboekje bij de Bijbel. Daarmee leren ze zelf in de Bijbel te lezen. Belangrijk! De opbrengst van deze collecte is dan ook bestemd voor de onkosten die gemaakt worden om dit kinderkerstfeest mogelijk te maken. We hopen op een goede opbrengst!

 

 

(15 november 2018)

Podcast EO en IZB:

Eerst Dit is een dagelijkse bijbelpodcast voor mensen in het spitsuur van hun leven, met een drukke baan, gezin, sport, sociale contacten en de kerk. Tijd om dagelijks bijbel te lezen schiet er snel bij in. Laat staan het goed relevant kunnen maken. Deze podcast helpt om de Bijbel bij het dagelijks leven te betrekken en met een inspirerend en opbouwend woord aan het werk te gaan. Eerst Dit biedt een bijbeltekst en een korte overdenking. In zeven minuten. Op die manier willen we je helpen groeien in je geloof in God en het volgen van Jezus. Kijk op www.eerstdit.nl en meld je aan!

 

 

(1 november 2018)

Tweeluik over Galaten 2:

In de avonddiensten van 14 en 28 oktober stond Galaten 2 vers 11-21 centraal. We waren getuigen van een pittige maaltijd, en genoten van een voortzetting waar je echt vol van raakt. De tekst van de preken is te vinden op de website onder Verdieping/ themadiensten.

We luisterden zondagavond naar lied 215 uit Op Toonhoogte. Graag delen we de woorden van dat lied, dat de kern van de verkondiging weergeeft:

‘Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou, dingen waar ik mij aan binden zou, alles wat ik zocht, kennis, macht of geld heeft geen waarde meer. Wat werk'lijk telt:

Ik wil U kennen, Jezus; dat is mijn grootste schat. U verlost, U bevrijdt, U bent mijn gerechtigheid; O, ik hou van U...

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, doordat U mij uw genade geeft. En mijn liefste wens is om meer en meer zoals U te zijn die in mij leeft.

En wanneer ik deel in uw lijden, Heer, zal ik delen in uw heerlijkheid. Door nu één met U in uw dood te zijn, zal ik bij U zijn in eeuwigheid.’

 

 

(25 oktober 2018)

Terugblik VBW:

We kijken met elkaar terug op een geslaagde Vakantie Bijbelweek. Zo’n 50 kinderen hebben samen geluisterd naar Bijbelverhalen, daar over doorgepraat, geknutseld, spellen en proefjes gedaan (zowel in De Hoeksteen als elders in Eethen). En natuurlijk hebben we genoten van een mooi concert van Marcel Zimmer en van de fijne kerkdienst zondag. Uiteraard bedanken we iedereeen die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen. Maar voor en boven alles danken we God, want Hij gaf deze gelegenheid waarin zoveel kinderen Hem beter hebben leren kennen!

 

Beamerteam:

Het beamerteam zoekt nog altijd naar versterking. De leeftijd is vanaf 13 jaar en er is geen bovengrens! Doe jij, doet u met ons mee? Laat het even weten via beamerteam@hervormdeethendrongelen.nl

 

 

(18 oktober 2018)

On Track en Leer&Leef:

Dat zijn de namen van de catechesemethoden die we in de diverse groepen gebruiken. Op maandagmiddag komen we met kinderen uit groep 7 en 8 bij elkaar. We ontdekken de rode draad in het Nieuwe Testament. De eerste middagen ging het over de verschillende Bijbelboeken en over de geboorte van Jezus.

Op dinsdagavond komen de tieners van 12-15 jaar en van 16 jaar en ouder bij elkaar. Met de eerste groep is het de afgelopen weken gegaan over de Bijbel. Wat is de Bijbel, waarom is het belangrijk daarin te lezen, en hoe kun je dat op een goede manier doen. Met de oudste groep is het over bidden gegaan. De komende weken gaan we samen in gesprek over homoseksualiteit. We sluiten dan aan bij de thema-avond die we onlangs in Genderen hebben gehouden.

Bid u mee voor de tieners, die zoeken naar antwoorden op hun (levens)vragen vanuit de Bijbel en het christelijke geloof?

 

 

(11 oktober 2018)

Kindergeloofskoffer:

Afgelopen zondag is de kindergeloofskoffer ‘op reis gegaan’ door onze gemeente. Ouders en kinderen krijgen zo ideeën en materiaal aangereikt om vorm te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin. De koffer is steeds twee tot drie weken in een gezin, waarna hij z’n reis vervolgd naar een ander gezin. We hopen dat dit tot veel zegen zal zijn!

 

Vanuit het clubwerk:

We zijn alweer 3 weken bezig met de jongste club Benjamin. De eerste avond hebben we gelezen uit de Bijbel en dit verhaal ging over hoe, wat en wanneer kun je nu eigenlijk bidden? In het verhaal waren hele belangrijke mensen die alleen maar moeilijke woorden gebruiken om te bidden. Maar, ontdekten we, dat is dus eigelijk helemaal niet nodig. Als je gewoon praat tegen de Here snapt hij jou ook!

We zijn met een klein groepje van zeven kinderen maar dat mag de pret niet drukken. We hebben het supergezellig met elkaar. Vorige week woensdag zijn we lekker naar buiten gegaan om op zoek te gaan naar allemaal dingen die met de herfst te maken hebben. Die hebben we op de zolder gelegd van De Hoeksteen zodat ze goed kunnen drogen. De volgende club avond gaan we hier iets moois mee maken.

 

 

(27 september 2018)

Terugblik Foodfestival:

Tijdens de startdag op 15 september was er het foodfestival en de presentatie van het nieuwe project, georganiseerd door de zendingscommissie. Samen hebben we genoten van een gezellig en smakelijk samenzijn en na aftrek van de kosten is er een bedrag overgebleven waar 7 matrassen mee gekocht kunnen worden. Was u zaterdag niet aanwezig en wilt u weten wat dit betekent, achterin de kerk ligt meer informatie over het nieuwe project. Hierbij willen we iedereen bedanken, die op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd. Zendingscommissie Eethen/Drongelen

 

Meedenken over thema’s in serie ‘Paulus’:

Zoals u en jullie weten, staat in de verkondiging deze maanden vaak de persoon en het werk van Paulus centraal. Prachtig is het om te ontdekken hoe de liefde voor en van Christus hem in beweging zette om het evangelie te delen. Daarbij raakt hij ‘onderweg’ heel wat onderwerpen aan, en deelt hij prachtige vergezichten en diepteboringen over de persoon en het werk van Jezus Christus. Als er een onderwerp of een gedeelte uit zijn brieven is dat u of jij graag centraal gesteld zou zien in de verkondiging, laat dit dan gerust weten!

 

(20 september 2018)

Catechese en Kringwerk:

Volgende week beginnen de catechisaties weer. Fijn dat veel tieners zich weer hebben aangemeld om mee te komen doen! On Track is op maandag om 16 uur, en op dinsdag zijn om 19 uur en om 20 uur de andere groepen welkom.

Maandagavond is er om 20 uur een thema-avond over Paulus, als aftrap van het kringwerk. Iedereen van harte welkom in De Hoeksteen.

In dat verband trof mij wat dr. Jos de Kock opmerkte bij zijn afscheid als docent aan de PthU, de predikantenopleiding van de PKN. ‘De kerkelijke geloofsgemeenschap is een ontmoetingsplek. Er gebeurt heel veel als mensen elkaar ontmoeten en het gesprek aangaan. Ontmoeting is zelfs de kern in leerprocessen. In de kerk, in het onderwijs en in het gezin. Wie wegblijft en zichzelf terugtrekt, laat de mogelijkheid liggen om iets te leren. Dat is een principieel punt.’

Dat is scherp gezegd, maar het geeft te denken. We hopen dat dit winterseizoen tot veel mooie ontmoetingen met elkaar leidt. Waardoor we samen groeien in geloof.

 

 

(13 september 2018)

Schoonmaak kerk en dak pastorie:

Vorige week vrijdag werd met vereende krachten de kerk schoongemaakt. Er is hard gesopt, geboend, geverfd en gedweild. Dankzij de inzet van veel gemeenteleden werd de klus vlot geklaard. Hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet.

Als u dit leest, zal waarschijnlijk de vervanging van het rieten dak van de pastorie zijn afgerond. We hopen dat het nieuwe dak weer meerdere decennia zal meegaan! De kerkrentmeesters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017