Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.

 

 

(19 juli) Beamerproject een succes!

We zijn als kerkenraad verheugd dat we u en jullie kunnen melden dat het beamerproject een succes is geworden. Inmiddels zijn voldoende middelen beschikbaar gekomen door de diverse kleine en grote acties die in de afgelopen maanden gehouden zijn. Iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg, nogmaals dank!

Tijdens onze vergadering deze week hebben we besloten over te gaan tot aanschaf en installatie van de beamer en de diverse toebehoren. We hopen dat de (permanente) aanwezigheid van een beamer tijdens de diensten ten goede zal komen aan het doel van onze bijeenkomsten, namelijk de ontmoeting met God en met elkaar.

 

(19 juli) Werkvakantie Livingstone:

Livingstone is een christelijke organisatie die diaconale werkvakanties voort jongeren vanaf 16 jaar organiseert. Als jeugdwerk van Eethen/Drongelen en Babyloniënbroek zijn we met deze organisatie in contact gekomen. Hessel Loonstra praatte ons onlangs bij over de mogelijkheden om volgend jaar zomer een werkvakantie te organiseren. Graag nodigen we daarom jongeren die nu 15 tot 18 jaar oud zijn, samen met hun ouders, van harte uit voor een informatiebijeenkomst. Hessel is dan opnieuw in ons midden, en we willen dan verkennen of er voldoende animo bestaat om deze plannen verder uit te werken. Je hoeft dan dus nog niet zeker te weten of je mee wilt. Houd dus de avond van 11 september vrij. We beginnen om 20 uur in De Korenschoof in Broek. Allen welkom!

 

 

(4 juli) Prachtige opbrengst rommelmarkt

De rommelmarkt heeft afgelopen zaterdag het prachtige bedrag van 1715 euro opgebracht voor het beamerproject! Iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze mooie activiteit, hartelijk dank!

 

(4 juli) Luisterlied uit jeugddienst

Tijdens de jeugddienst op 25 juni luisterden/ zongen we het lied 'No longer slaves'. Hier is dit lied nog eens terug te luisteren.

 

 

(29 juni) Foto's buitendag online!

De foto's van de buitendag zijn hier te bekijken.

 

 

(15 juni) Belijdeniscatechese:

Belijdenis doen van het geloof is vandaag de dag veel minder vanzelfsprekend geworden dan voorheen. Daarvoor zijn allerlei verklaringen te geven. Toch willen we u en jullie uitnodigen om eens na te gaan waarom je er nog niet toe kwam om belijdenis te doen. En of er redenen zijn waarom het er wellicht tóch van kan komen! Graag ga ik hierover met u en jullie in gesprek. Bel gerust, stuur een mailtje, of gebruik het inloopuur op dinsdagmorgen. Wie weet kunnen we volgend jaar een traject van belijdeniscatechese starten, om van daaruit te ontdekken wat Gods weg zou kunnen zijn!

 

 

(15 juni) Onderwerpen voor prediking

Soms kan het zijn dat er een Bijbelgedeelte is dat je heeft geraakt, of dat vragen oproept. Of er is een onderwerp dat raakt aan je christen-zijn doordeweeks. Graag wil ik u en jullie vragen om dit soort onderwerpen aan mij door te geven. Dan kan ik kijken op welke wijze we ze in de diensten op zondag of in het kringwerk doordeweeks aan de orde kunnen stellen. Schroom niet! Ds. Vastenhout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017