Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.

 

 

(15 februari 2018)

Verkiezing ambtsdragers:

Deze week zullen de twee gemeenteleden die gekozen werden tot ouderling-kerkrentmeester de beslissing nemen of ze deze verkiezing aanvaarden. We wensen hen wijsheid van Boven toe bij deze beslissing, die we u zondag hopen mee te delen.

 

Projectgroep kerkelijke gebouwen:

De projectgroep is de afgelopen tijd aan de slag gegaan met het in kaart brengen van relevante gegevens die te maken hebben met het kerkgebouw, het verenigingsgebouw en de pastorie. Brainstormend is ook een eerste poging gedaan om deze gegevens te ordenen met het oog op het verdere proces van bezinning. Dit zal gedeeld worden in de kerkenraadsvergadering van 26 februari, en vervolgens ook met de gehele gemeente tijdens de gemeenteavond op 5 maart. We hopen op een goede voortgang van dit gezamenlijke bezinningsproces.

 

 

(8 februari 2018)

Handreiking Als kinderen andere wegen gaan:

Op de website is onder Verdieping/ Artikelen de hand-out te vinden die we als bezoekers van de thema-avond door de IZB meekregen.

 

Data viering Avondmaal:

De data waarop we dit jaar het Avondmaal willen vieren zijn (naast Goede Vrijdag) 3 juni, 9 september en 2 december. Om vast te noteren!

 

Samen sterk voor Hirtop:

Opbrengst verkoop bolussen: Deze actie heeft het prachtige bedrag van € 1.487,20 opgebracht! Iedereen weer enorm bedankt!

Restaurantavonden: Voor deze zaterdag kunt u zich nog aanmelden voor de restaurantavonden. Bij deze een laatste herinnering, voor wie zich nog niet heeft aangemeld.

 

 

(1 februari 2018)

Acties Samen sterk voor Hirtop:

Restaurantavonden: Op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari worden in de kerk van Eethen restaurantavonden gehouden. Een heerlijk, sfeervol driegangendiner op een bijzondere locatie. En dat voor het luttele bedrag van € 17,50. En dat voor het goede doel! De flyer heeft u in de bus gehad, maar deze staat ook op de Facebookpagina van het project, en kunt u lezen via deze link. Opgeven kan bij Sandra Vastenhout (C. Branderhorststraat 7) of Andy Rochat (Gansoyen 26).

 

Catechese-update:

De tweede helft van het winterseizoen is alweer een aantal weken onderweg. Met de verschillende groepen ontdekken we van alles over God en het geloof. Bij de basiscatechese On Track hebben we in de afgelopen weken kennisgemaakt met de Bijbelboeken Jozua, Rechters en Ruth. ‘Kiezen kan lastig zijn’ was het thema bij dat laatste boek. De doordenker voor thuis delen we graag met u en jullie:

‘Je kunt Jezus niet volgen als je stilstaat.’

Met de tieners uit de brugklas en de tweede klas hebben we drie thema’s behandeld die te maken hadden met wie Jezus is. Jezus=God met ons; Was Jezus een supermens?; Hij is het helemaal! Daarna ging het over ons lichaam. Dit doet ertoe! Het gaat God om onze binnen- én buitenkant. Deze week ging het over de vraag waar God is als het donker is, als we het niet meer zien zitten.

Met de oudere tieners hebben we een aantal keer gewerkt met het Karakterspel. Het ging over Jozef. Voor de rest van het seizoen willen de tieners graag in gesprek over moeilijke gedeelten uit de Bijbel, en willen we gaan ontdekken wat die ons vandaag te zeggen hebben.

We vragen uw gebed voor de tieners, maar schiet hen ook eens aan, om te horen hoe het met ze gaat en wat hen bezighoudt.

 

Leeskring:

De volgende bijeenkomst van de leeskring staat gepland op 18 april, bij Tannie Branderhorst. We lezen dan het boek Heilige strijd, geschreven door Beatrice de Graaf. Voor wie aan wil haken bij de kring, of alleen dit boek mee wil lezen, weet je welkom!

 

Leesplan Veertigdagentijd:

We attenderen u en jullie op het leesplan voor de Veertigdagentijd dat het Nederlands Bijbelgenootschap aanbiedt. Vanaf Aswoensdag (14 februari) ontvang je dan iedere dag tot aan Pasen een podcast met een gedeelte uit Lucas. Zo kun je het hele evangelie beluisteren, toelevend naar Pasen. Mooi om deze tijd van bezinning zo in te vullen. Kijk op www.debijbel.nl/leesplan

 

 

(25 januari 2018)

Verkiezing ambtsdragers:

We zijn dankbaar dat zr. Lione Somsen haar benoemd tot diaken in onze gemeente heeft aanvaard! We zijn blij dat zij de diaconie en de kerkenraad komt versterken.

We wijzen u erop dat het nog mogelijk is bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging. Dat dient u dan uiterlijk vrijdag 26 januari te doen, schriftelijk en ondertekend, bij de scriba (Hoofdveld 20).

Br. Andy Rochat en br. Ronald in ’t Veld hebben hen benoeming tot ouderling-kerkrentmeester niet kunnen aanvaarden. Br. Dik van Andel heeft gevraagd of hij de komende tijd een aantal vergaderingen bij kan wonen om zo beter na te kunnen gaan of het ambt van ouderling-kerkrentmeester door hem aanvaard kan worden.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat br. Jeroen van der Velden dit jaar zal verhuizen, en dus aan het eind van dit jaar zijn dan aflopende ambtstermijn niet zal verlengen.

Al met al geeft de bezetting van het College van Kerkrentmeesters reden tot zorg. Het minimum van twee ouderling-kerkrentmeesters dat de kerkorde voorschrijft, wordt nu niet gehaald. Dit heeft gevolgen voor de besluitvorming op korte termijn, maar vooral natuurlijk voor de continuïteit van het kerkbeheer op de lange termijn. We merken dat veel gemeenteleden aangeven beschikbaar te zijn voor klussen of taken. Fijn! Maar u zult begrijpen dat we ook, en op dit moment vooral, ambtsdragers zoeken die met de rest van de kerkenraad verantwoordelijkheid willen dragen voor het reilen en zeilen van de gemeente.

 

Oppasrooster:

We herhalen nogmaals onze oproep aan gemeenteleden die ouder zijn dan 50 jaar. Nog steeds zoeken we een aantal gemeenteleden die willen passen op de jongste leden van de gemeente. Veel van hen die vaak hebben opgepast, zijn ook actief in de kindernevendienst. Een heel aantal van hen werkt daarbij af en toe op zondag. Er is dan weinig ruimte om zelf ‘gewoon’ een dienst bij te wonen, als er ook nog opgepast moet worden. Vandaar dat we als jeugdwerk hen daarvoor niet meer willen inroosteren. Mogen we nu een beroep op u doen? Het zou mooi zijn als we met velen de verantwoordelijkheid voor dit stukje (jeugd)werk in de gemeente kunnen dragen. Want hoe meer gemeenteleden zich opgeven, hoe minder vaak iedereen uiteindelijk aan de beurt is. Laat het even weten aan Ingrid van den Herik (06-30360040).

 

 

(11 januari 2018)

Beamer:

We zijn blij met de inzet van de tieners die het beamerteam bemensen. Fijn! Helaas reageerde niemand op onze oproep dit team te komen versterken. Dat kan alsnog! Juist ook wat oudere gemeenteleden zijn welkom mee te doen.

Laat het even weten via beamerteam@hervormdeethendrongelen.nl

We wijzen u allen erop dat de orde van dienst uiterlijk vrijdagavond op de website staat. Ook is daar de bijbehorende Powerpointpresentatie als hand-out te downloaden en te printen. Dit is bedoeld voor ieder die thuis meeluistert, of later de dienst terugluistert. Maar ook als u het fijn vindt de dienst thuis voor te bereiden, kunt u hier terecht.

Voor iedereen die het fijn vindt thuis de liederen die gezongen worden mee te lezen, boden we de mogelijkheid aan collectief een tekstboekje te bestellen. Mocht u daar toen geen gebruik van gemaakt hebben, ze zijn te koop via www.kameel.nl Zoek op ‘Op Toonhoogte tekstbundel 2015’.

Er is uiteraard ook niets op tegen om een eigen liedboekje, psalmboekje en Bijbel mee te (blijven) nemen naar de dienst, als u het bijv. fijn vindt de liederen vooraf door te lezen, of als u graag tijdens de verkondiging het Bijbelgedeelte bij de hand houdt.

We zijn als beamerteam in de opstartfase, en verfijnen de manier waarop we de beamer gebruiken nog altijd. Heeft u suggesties of vragen, mail ze dan gerust naar het eerdergenoemde mailadres, of schiet één van de leden aan.

 

Themadienst Mattheüs en zijn boodschap:

De hand-out van de presentatie, én de integrale tekst van de preek van de themadienst van afgelopen zondagavond kunt u vinden op de webiste onder Verdieping / Themadiensten.

 

 

(21 december)

Beamerteam:

We zoeken nog meer gemeenteleden (12-99 jaar) die aan willen haken bij het beamerteam. Graag even melden aan de predikant.

 

 

(14 december)

Samen sterk voor Hirtop:

Inmiddels zijn de acties in volle gang voor de werkvakantie naar Moldavië. In heel wat huizen is de kerstboom dit jaar extra prachtig, omdat hiermee ons project is gesteund. De kerstbomenactie bracht ongeveer € 1.200 op. Super! Maar zoals u weet, is er nog heel veel nodig voor het project. Graag brengen we de klussenkaart weer onder uw aandacht. Bel Dianne (06-57173256) en we komen uw klus graag uitvoeren!

U kunt ons steunen via de crowdfunding op www.lst.nl Voor wie minder uit de voeten kan met internet, is er de mogelijkheid ons project te steunen met een gift naar NL88RABO0341528099 t.n.v. Diaconie hervormde gemeente Babyloniënbroek. Vermeld dan ‘Moldavie’. Iedereen hartelijk dank.

De Moldaviëgangers

 

DVD Afscheid Kerkgebouw Drongelen:

Diverse gemeenteleden die een DVD hadden besteld van het afscheid van de kerk van Drongelen hebben deze nog niet opgehaald. Dit kan (liefst deze week nog) bij fam. van Klij, Raadhuisstraat 9a. Graag de € 5 meenemen.

 

 

(7 december)

Projectgroep gebouwenbeheer:

Tijdens de gemeenteavond bent u bijgepraat over de stand van zaken rond het werk van deze projectgroep. De projectgroep heeft nadien gesproken met de kerkenraad, en die heeft vervolgens aan de projectgroep gevraagd allereerst de tijd te nemen om een inventarisatie te maken van de kosten die gemoeid zijn met het gebruik en het onderhoud van kerk, verenigingsgebouw en pastorie. Ook zal in kaart worden gebracht wat de situatie is rond het bestemmingsplan en de waarde van de gebouwen. Het actualiseren van deze informatie is noodzakelijk om vervolgens verder te gaan met dit proces van bezinning op de toekomst.

 

Gemeenteavond:

We delen vast mee dat de volgende gemeenteavond gepland staat op maandag 5 maart. Om alvast te noteren in de agenda!

 

 

(30 november)

Crowdfunding Moldavië:

Op de crowdfundingpagina van Livingstone vindt u alle info en kunt u heel gemakkelijke het project financieel steunen. Kijk op https://ikdoemee.lst.nl/2018-samen-sterk-voor-hirtop/ Wat ook kan is naar www.lst.nl gaan, en daar onder crowdfunding zoeken naar onze pagina.

Denkt u ook aan de mogelijkheid om door ons als tieners klussen voor u te laten doen? Onze specialiteiten zijn oppassen, taarten en cakes bakken, tuinieren. Maar ook voor andere klussen staan we open! Meer info is er te vinden op onze facebookpagina ‘werkvakantie moldavië 2018’. Ook staat er een link op de homepage van onze gemeente www.hervormdeethendrongelen.nl Bellen kan ook, naar Dianne: 06-57173256. Doet u met ons mee? Fijn! De Moldaviëgangers

 

 

(23 november)

DVD sluiting kerk Drongelen:

Iedereen die een DVD heeft besteld van de sluiting van ons kerkgebouw in Drongelen, kan deze elke dag ophalen van 18.30-19.00 uur, bij Andries van de Klij. (Raadhuisstraat 9a). De kosten bedragen €5,00. Ook is het nog mogelijk om deze te bestellen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017