Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.

 

 

(21 februari)

Thema-bespreking orgaandonatie:

Zondagavond voerden we met elkaar een goed gesprek rond het thema orgaandonatie. Voor wie daar graag nog verder in verdiept, heb ik een aantal artikelen geselecteerd die ik digitaal kan toesturen. Wie daar interesse in heeft, kan een mail sturen naar predikant@hervormdeethendrongelen.nl

 

Inloopuur:

Volgende week is het inloopuur niet op maandagavond, maar op dinsdagmorgen van 10 uur tot 11 uur in de kerk. Welkom!

 

 

(14 februari)

Workshop "Schilderen rondom verlies"

Via deze link vindt u meer informatie over de workshop "Schilderen rondom verlies".

 

 

(7 februari)

Gemeenteavond:

Op maandagavond 11 maart zal er een gemeenteavond worden gehouden. Dat delen we nu al, zodat u en jij deze avond kunnen ‘blokken’ in de agenda. We onderstrepen graag dat zo’n avond bedoeld is voor alle gemeenteleden, jong en oud. We willen deze avond o.a. het huidige beleidsplan evalueren, en ook brainstormen over punten die met het oog op de komende jaren in het nieuwe beleidsplan 2020-2023 kunnen worden opgenomen. Ook willen we u de nieuwe plaatselijke regeling voorleggen.

 

Beamerteam:

Voor het beamerteam worden mensen gezocht die af en toe tijdens een dienst de beamer willen bedienen. Dus: iedereen tot 99 jaar van harte welkom! We genieten met elkaar van de mogelijkheden die de beamer in de diensten biedt. Maar dan is het wel belangrijk om dit ook samen praktisch mogelijk te maken. Wie wil zijn of haar steentje bijdragen? Opgeven kan bij Stefan Riphagen: 06-20269090 of beamerteam@hervormdeethendrongelen.nl

 

 

(31 januari)

Opvoedingsbron:

Vanuit o.a. de HGJB verschijnt jaarlijks het tijdschrift Opvoedingsbron, met daarin materiaal dat wil helpen bij de geloofsopvoeding. Het thema van de editie van dit jaar is ‘In de generaties’. Een thema dat ook helemaal aansluit bij een lijn die we aangaven in onze bezinning als gemeente rond ‘Krimp onderkennen, hoop behouden.’ Hier kunt u het digitale tijdschrift vinden.

 

App Mijn Bijbel:

Hebt u, heb jij de app van het Nederlands Bijbelgenootschap al gedownload op je smartphone? Dat is echt de moeite waard! De app heet Mijn Bijbel en biedt je ontzettend veel. Zo kun je je gemakkelijk inschrijven voor een leesplan, en lees je elke dag een passage uit het Bijbelleesrooster 2019.

 

 

(10 januari 2019)

Activiteitenkalender:

Deze is als bijlage bij het kerkblad gevoegd, en ook hier te vinden.

 

Oude metalen:

De oude metalen hebben het afgelopen jaar het mooie bedrag van € 780 opgebracht! Dank aan alle brengers en aan de fa. Elgo. Ook in 2019 nodigen we u weer van harte uit om oude metalen in de container achter het pand van deze firma te brengen.

Het College van Kerkrentmeesters.

 

Oliebollenactie:

De oliebollenactie ten behoeve van het zendingsproject Love Care Sri Lanka heeft het prachtige bedrag van € 491,40 opgebracht. Wij willen iedereen die deze actie gesteund heeft dan ook hartelijk bedanken! Een extra bedankje aan diegene die ons geholpen hebben en de sponsoren.

De zendingscommissie.

 

 

(13 december 2018)

Bijpraten over de catechese:

We naderen alweer de kerstvakantie, en graag delen we wat van de thema’s die op maadag en dinsdag aan de orde zijn gekomen. Met de groep van On Track maken we een tocht door het Nieuwe Testament. We hoorden over de wonderen die Jezus deed, over zijn boodschap van Gods koningschap, en over zijn sterven en opstanding.

Met de tienergroep 12-15 jaar hebben we een blokje thema’s behandeld over het dienen van God. We hebben het gehad over onze zelfgemaakte (denk)beelden van God, over het goede gebruik en het misbruik van Gods Naam, over schepping en klimaat, en deze week over (Geen) zin om te zondigen. Dat ging over het tiende gebod.

Met de jongerengroep 16+ hebben we doorgepraat over het thema homoseksualiteit. Vanuit Leer&Leef bespreken we deze tijd thema’s die gaan over geloven en de kernwoorden die daarbij horen. Ook hebben we het gehad over de vraag hoe je als gelovige overeind blijft in een wereld waarin drank en drugs een rol spelen.

Al met al kijken we terug op goede ontmoetingen, en we hopen dat voort te zetten in het nieuwe kalenderjaar!

 

 

(15 november 2018)

Podcast EO en IZB:

Eerst Dit is een dagelijkse bijbelpodcast voor mensen in het spitsuur van hun leven, met een drukke baan, gezin, sport, sociale contacten en de kerk. Tijd om dagelijks bijbel te lezen schiet er snel bij in. Laat staan het goed relevant kunnen maken. Deze podcast helpt om de Bijbel bij het dagelijks leven te betrekken en met een inspirerend en opbouwend woord aan het werk te gaan. Eerst Dit biedt een bijbeltekst en een korte overdenking. In zeven minuten. Op die manier willen we je helpen groeien in je geloof in God en het volgen van Jezus. Kijk op www.eerstdit.nl en meld je aan!

 

 

(1 november 2018)

Tweeluik over Galaten 2:

In de avonddiensten van 14 en 28 oktober stond Galaten 2 vers 11-21 centraal. We waren getuigen van een pittige maaltijd, en genoten van een voortzetting waar je echt vol van raakt. De tekst van de preken is te vinden op de website onder Verdieping/ themadiensten.

We luisterden zondagavond naar lied 215 uit Op Toonhoogte. Graag delen we de woorden van dat lied, dat de kern van de verkondiging weergeeft:

‘Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou, dingen waar ik mij aan binden zou, alles wat ik zocht, kennis, macht of geld heeft geen waarde meer. Wat werk'lijk telt:

Ik wil U kennen, Jezus; dat is mijn grootste schat. U verlost, U bevrijdt, U bent mijn gerechtigheid; O, ik hou van U...

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, doordat U mij uw genade geeft. En mijn liefste wens is om meer en meer zoals U te zijn die in mij leeft.

En wanneer ik deel in uw lijden, Heer, zal ik delen in uw heerlijkheid. Door nu één met U in uw dood te zijn, zal ik bij U zijn in eeuwigheid.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017