Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.

 

(14 mei 2018)

Pinksterzaterdag-Actiedag:

De zendingscommissie van de Protestantse Gemeente Uitwijk/Waardhuizen organiseert samen met de diaconie, de themacommissie en de leiding van de jeugdclubs een Pinksterzaterdag-Actiedag op

19 mei a.s. van 10.00 - 18.30 uur. Het Goede Doel eraan verbonden is het zendingsproject dat ze in Uitwijk-Waardhuizen ondersteunen: Care4Malawi van ds. Gert en zijn vrouw Rieneke van de Pol. Via deze link kunt u de uitnodiging lezen van de Pinksterzaterdag-Actiedag.

 

 

(3 mei 2018)

Kamp JV De Brug:

Op Hemelvaartsdag vertrekt JV De Brug voor drie dagen op kamp. We wensen de tieners uit Broek, Eethen en Drongelen, samen met de leiding, een paar fijne dagen toe, met ruimte voor mooie ontmoetingen met God en elkaar!

 

 

(19 april 2018)

Groothuisbezoek Drongelen:

Het afgelopen jaar werd het kerkgebouw van Drongelen gesloten. Een ingrijpende gebeurtenis voor de hele gemeente, maar vooral voor de gemeenteleden uit Drongelen. Graag gaan we vanuit het pastoraat met u als Drongelse gemeenteleden in gesprek. Dit willen we doen tijdens een zgn. groothuisbezoek. Dit staat gepland voor 28 mei, om 20.00 uur. Ook een aantal diakenen zal aanwezig zijn. U ontvangt hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Wilt u de datum vast noteren?

 

Nieuw logo:

Tijdens de gemeenteavond toonden we u het nieuwe logo dat we gaan gebruiken als gemeente. We danken Henk Branderhorst, die met ons meedacht, en het logo heeft ontworpen. We gaan het gebruiken in officiële documenten, en het zal ook op de website terugkomen.

 

 

(12 april 2018)

Psalmpje.nl

De gereformeerde kerk in Andel ontwikkelde het idee van een psalmpje. Een psalmpje is een kleine grafische tekening bij een Bijbeltekst uit het boek Psalmen. Het is mogelijk om hiermee een bijzondere wanddecoratie samen te stellen. Ook kunnen ze als wenskaart worden gebruikt. Lees meer over dit initiatief op www.psalmpje.nl

 

 

(22 maart 2018)

Tijdschriften kerk en geloof:

In kerkelijke Nederland verschijnen heel wat goede tijdschriften over kerk en geloof, die een verdieping kunnen geven aan het leven als christen anno 2018. We attenderen u daar graag op. We geven wat voorbeelden. De Confessionele Vereniging geeft Confessioneel uit (www.confessionelevereniging.nl). De Gereformeerde Bond kent het blad De Waarheidsvriend (www.dewaarheidsvriend.nl). De Protestantse Kerk in Nederland geeft ook diverse tijdschriften uit, waaronder sinds kort een gratis ledenmagazine Petrus (www.protestantsekerk.nl).

 

 

(1 maart 2018)

Inrichting liturgisch centrum:

Onlangs deelden we als kerkenraad middels een brief de voorgenomen besluiten rond de inrichting van het liturgisch centrum met u. We bedanken iedereen die middels een reactie naar één van ons mee heeft gedacht. We hebben deze reacties overwogen, en een aantal van de voorgenomen besluiten aangepast. De aanpassingen delen we via deze weg. De overige zaken blijven zoals in de brief stond aangegeven.

De doopvont aan de kansel wordt niet verwijderd, maar tijdens doopdiensten maken we gebruik van het vrijstaande doopvont. De piano wordt aan de achterzijde afgewerkt met geluiddoorlatende stof. Het liederenbord blijft aanwezig, en daarop komt een passende tekst te staan.

Nogmaals dan voor het meedenken! De kerkenraad

 

 

(22 februari 2018)

Schoonmaken kerkgebouw:

Dank: Marja van der Kolk heeft aangegeven te willen stoppen met het schoonmaken van het kerkgebouw. Ze heeft dit belangrijke werk 13 jaar gedaan en we zijn haar daar bijzonder erkentelijk voor. Vaak werd ze bijgestaan door haar man Wim, die we ook via deze weg hartelijk willen bedanken.

Gezocht: Nu Marja is gestopt met de schoonmaak van de kerk, betekent dit dat we een vrijwilliger zoeken die deze taak wil overnemen. Het kost zo’n één tot anderhalf uur per week. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met kerkrentmeester Govert Schouten

(0416 – 352601). Het College van Kerkrentmeesters

 

 

8 februari 2018)

Handreiking Als kinderen andere wegen gaan:

Op de website is onder Verdieping/ Artikelen de hand-out te vinden die we als bezoekers van de thema-avond door de IZB meekregen.

 

Data viering Avondmaal:

De data waarop we dit jaar het Avondmaal willen vieren zijn (naast Goede Vrijdag) 3 juni, 9 september en 2 december. Om vast te noteren!

 

Samen sterk voor Hirtop:

Opbrengst verkoop bolussen: Deze actie heeft het prachtige bedrag van € 1.487,20 opgebracht! Iedereen weer enorm bedankt!

Restaurantavonden: Voor deze zaterdag kunt u zich nog aanmelden voor de restaurantavonden. Bij deze een laatste herinnering, voor wie zich nog niet heeft aangemeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017