Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.

 

 

(11 oktober 2018)

Vakantie Bijbelweek:

Aankomende week zijn alle kinderen tussen de 4 en de 12 jaar van harte welkom op de Vakantie Bijbel Club! Op maandag- en dinsdagmorgen hebben we van 9.30 – 12.30 uur ons programma. Op woensdagmiddag worden de kinderen verwacht van 14.30 – 20.00. Voor het afsluitende optreden van Marcel Zimmer bent u/jij als ouder, grootouder, familie, of bekende ook van harte uitgenodigd! Kaartjes à € 5,00 zijn te reserveren bij Willemieke Riphagen (06-22548768), Sandra Vastenhout (0416-351388), of via een berichtje op de facebookpagina ‘Vakantiebijbelweek eethen/drongelen’. Het concert start om 18.30 uur in de kerk van Eethen.

 

Kindergeloofskoffer:

Afgelopen zondag is de kindergeloofskoffer ‘op reis gegaan’ door onze gemeente. Ouders en kinderen krijgen zo ideeën en materiaal aangereikt om vorm te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin. De koffer is steeds twee tot drie weken in een gezin, waarna hij z’n reis vervolgd naar een ander gezin. We hopen dat dit tot veel zegen zal zijn!

 

Collecterooster:

Binnenkort wordt het collecterooster voor 2019 gemaakt en daarbij kunnen wij uw/ jouw hulp gebruiken. Is er een goed doel dat u/ jij een warm hart toedraagt en graag op het rooster zou willen zien, laat dit dan weten aan de diaconie. Dit kan door een mail te sturen naar diaconie@hervormdeethendrongelen.nl of spreek ons even aan. De diakenen

 

Vanuit het clubwerk:

We zijn alweer 3 weken bezig met de jongste club Benjamin. De eerste avond hebben we gelezen uit de Bijbel en dit verhaal ging over hoe, wat en wanneer kun je nu eigenlijk bidden? In het verhaal waren hele belangrijke mensen die alleen maar moeilijke woorden gebruiken om te bidden. Maar, ontdekten we, dat is dus eigelijk helemaal niet nodig. Als je gewoon praat tegen de Here snapt hij jou ook!

We zijn met een klein groepje van zeven kinderen maar dat mag de pret niet drukken. We hebben het supergezellig met elkaar. Vorige week woensdag zijn we lekker naar buiten gegaan om op zoek te gaan naar allemaal dingen die met de herfst te maken hebben. Die hebben we op de zolder gelegd van De Hoeksteen zodat ze goed kunnen drogen. De volgende club avond gaan we hier iets moois mee maken.

 

 

(4 oktober 2018)

Kerstviering kinderen:

Het duurt nog even, maar graag vragen we aandacht voor het kinderkerstfeest. Dit staat gepland voor zondagmorgen 23 december. Als jeugdwerk zijn we op zoek naar gemeenteleden die enthousiast zijn om dit met elkaar te organiseren. Vaak komen deze activiteiten terecht op de schouders van de clubleiding, maar die hebben aangegeven dat dit voor hen een te grote belasting zal worden. Omdat we sámen gemeente zijn, doen we daarom deze oproep. Wie vindt het leuk om mee te denken? Laat dit weten via jeugdwerk@hervormdeethendrongelen.nl of schiet één van de clubleiders of onze predikant even aan.

 

Beamerteam:

Laurens en Nathan in ’t Veld hebben aangegeven te willen stoppen met het beamerteam. Dank voor jullie inzet, mannen! Maar nu zijn we als beamerteam dus op zoek naar gemeenteleden die ons team willen komen versterken. De leeftijd is vanaf 13 jaar en er is geen bovengrens! Doe jij, doet u met ons mee? Laat het even weten via beamerteam@hervormdeethendrongelen.nl

 

 

(27 september 2018)

Terugblik Foodfestival:

Tijdens de startdag op 15 september was er het foodfestival en de presentatie van het nieuwe project, georganiseerd door de zendingscommissie. Samen hebben we genoten van een gezellig en smakelijk samenzijn en na aftrek van de kosten is er een bedrag overgebleven waar 7 matrassen mee gekocht kunnen worden. Was u zaterdag niet aanwezig en wilt u weten wat dit betekent, achterin de kerk ligt meer informatie over het nieuwe project. Hierbij willen we iedereen bedanken, die op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd. Zendingscommissie Eethen/Drongelen

 

Vakantie Bijbelweek:

Het is nog steeds mogelijk om de volgende materialen in te leveren: deksels van schoenendozen, plastic flessen- of bierdoppen, en glazen potten (inhoud 0,5 liter). Op de twee komende woensdagavonden om 19.15 kunt u de materialen inleveren bij de Hoeksteen, op woensdag 2 en

9 oktober. In de hal van de kerk staat een doos, waar u de spullen ook altijd kunt inleveren. Hartelijk dank! De VBW-commissie

 

Meedenken over thema’s in serie ‘Paulus’:

Zoals u en jullie weten, staat in de verkondiging deze maanden vaak de persoon en het werk van Paulus centraal. Prachtig is het om te ontdekken hoe de liefde voor en van Christus hem in beweging zette om het evangelie te delen. Daarbij raakt hij ‘onderweg’ heel wat onderwerpen aan, en deelt hij prachtige vergezichten en diepteboringen over de persoon en het werk van Jezus Christus. Als er een onderwerp of een gedeelte uit zijn brieven is dat u of jij graag centraal gesteld zou zien in de verkondiging, laat dit dan gerust weten!

 

Alpha-cursus Genderen:

In ons buurdorp Genderen organiseren de beide kerken daar ook dit seizoen weer een Alpha-cursus. Deze cursus voorziet in een heldere, aansprekende uitleg over God, Jezus, de Bijbel, gebed en nog veel meer. Tijdens de tien cursusavonden gaat verdieping hand in hand met ontspanning. Iedereen die voor het eerst of opnieuw het christelijk geloof wil doordenken is van harte welkom! We brengen deze activiteit van harte onder uw en jouw aandacht. Deel deze mogelijkheid ook met familie, vrienden of buren, als je denkt dat dit voor hen een goede stap zou kunnen zijn om meer te weten te komen over het christelijk geloof. Informatie bij Hennie Bouman of via alpha@gereformeerdekerkgenderen.nl

 

 

(20 september 2018)

Catechese en Kringwerk:

Volgende week beginnen de catechisaties weer. Fijn dat veel tieners zich weer hebben aangemeld om mee te komen doen! On Track is op maandag om 16 uur, en op dinsdag zijn om 19 uur en om 20 uur de andere groepen welkom.

Maandagavond is er om 20 uur een thema-avond over Paulus, als aftrap van het kringwerk. Iedereen van harte welkom in De Hoeksteen.

In dat verband trof mij wat dr. Jos de Kock opmerkte bij zijn afscheid als docent aan de PthU, de predikantenopleiding van de PKN. ‘De kerkelijke geloofsgemeenschap is een ontmoetingsplek. Er gebeurt heel veel als mensen elkaar ontmoeten en het gesprek aangaan. Ontmoeting is zelfs de kern in leerprocessen. In de kerk, in het onderwijs en in het gezin. Wie wegblijft en zichzelf terugtrekt, laat de mogelijkheid liggen om iets te leren. Dat is een principieel punt.’

Dat is scherp gezegd, maar het geeft te denken. We hopen dat dit winterseizoen tot veel mooie ontmoetingen met elkaar leidt. Waardoor we samen groeien in geloof.

 

Leeskring:

De volgende avond van de leeskring is op woensdag 28 november. We praten dan met elkaar door over het boek De streep wordt een rivier van de Amerikaans-Mexicaanse schrijver Francisco Cantú. Het is een biografisch verslag van zijn ervaringen als agent bij de Border Patrol aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Een boek dat te denken geeft. Iedereen van harte uitgenodigd om het boek te lezen, en tijdens de kringavond mee te komen praten!

 

(13 september 2018)

Schoonmaak kerk en dak pastorie:

Vorige week vrijdag werd met vereende krachten de kerk schoongemaakt. Er is hard gesopt, geboend, geverfd en gedweild. Dankzij de inzet van veel gemeenteleden werd de klus vlot geklaard. Hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet.

Als u dit leest, zal waarschijnlijk de vervanging van het rieten dak van de pastorie zijn afgerond. We hopen dat het nieuwe dak weer meerdere decennia zal meegaan! De kerkrentmeesters

 

 

(6 september 2018)

Vakantie Bijbelweek:

In de herfstvakantie zal de jaarlijkse Vakantie Bijbelweek gaan plaatsvinden! We zullen op maandagochtend, dinsdagochtend en woensdagmiddag en -avond (15-17 oktober) een mooi programma bieden aan de kinderen van de basisschool. We zijn allereerst op zoek naar vrijwilligers, die op (één van) de dagen kunnen assisteren tijdens het programma in de Hoeksteen. U, of jij (je bent al welkom vanaf het 2e jaar van de middelbare school) kunt zich hiervoor melden bij Ingrid v.d. Herik, tel.nr. 06-30360040.

Voor de knutsels, die we hopen te gaan maken, zijn we op zoek naar de volgende materialen: deksels van schoenendozen, plastic flessen- of bierdoppen, en glazen potten (inhoud 0,5 liter). We vragen u om dit met ons mee te verzamelen de komende weken. U kunt deze materialen inleveren op de volgende (club)data: wo 18 sept, wo 25 sept, wo 2 okt en woe 9 okt, om 19.15 bij de Hoeksteen! Er komt ook een doos te staan in de hal van de kerk, waar u de spullen ook kunt inleveren. Hartelijk dank alvast voor uw/jullie meedenken! De VBW-commissie.

 

 

(23 augustus 2018)

Terugblik op ‘Moldavië’:

Zondagavond vond in Broek de terugkomdienst plaats van de werkvakantie naar Hirtop. Het was mooi om de foto’s te zien, en tijdens en na de dienst in de vele gesprekken de verhalen te horen. Ongetwijfeld zullen de Moldaviëgangers zelf de ervaringen die ze hebben opgedaan lang met zich meedragen! En wie weet is het mogelijk om nog wat contact te houden met de kerk in Hirtop.

Het was ook mooi dat dit project de band tussen de gemeenten van Broek en Eethen/Drongelen heeft versterkt. Iets om dankbaar voor te zijn, zeker in een tijd waarin we als gemeenten elkaar ook meer en meer nodig hebben. Kortom, we zijn dankbaar voor alles wat ‘Samen sterk voor Hirtop’ ons heeft gegeven!

 

Meezingen in Genderen met ‘The Young Messiah’:

Dit jaar is er de mogelijkheid om in Genderen mee te zingen met Tom Parker’s wereldberoemde bewerking van Händel’s meesterwerk. Meezingen in één van The Choir Company projectkoren is een geweldige uitdaging voor amateur zangers en zangeressen. Laat jij/u zich uitdagen?

Natuurlijk zijn The Choir Company solisten en The Choir Company band ook dit jaar weer van de partij, aangevuld met viool en cello. Het belooft dus voor zowel publiek als iedereen op het podium weer een heel bijzondere ervaring te worden.

Oefendata in Genderen zijn 1 en 22 oktober ’s avonds in de Gereformeerde Kerk. Daarnaast is er een gezamenlijke oefendag op 3 november in Veenendaal. Het concert zal plaatsvinden op 17 november in de Gereformeerde Kerk te Genderen. Inschrijven om mee te zingen kan tot 16 september!

Kijk voor meer informatie over het aanmelden, de kosten, de audities en alle andere informatie op https://www.choircompany.nl/joomla/index.php/korte-projecten/project-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017