Informatie vooraf1

Orde van dienst (ochtend):

OTH 229 1 en 2 (Here Jezus, om uw woord)

Stil gebed

Votum en groet

OTH 229 : 3

Verootmoediging

Psalm 25 : 6 OB

Gebod: Mt 22: 34 – 40

Psalm 25 : 7 OB

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kinderen naar de kinderdienst

Johannes 11, 1 – 44 NBV

Psalm 73 : 9 en 10 NB (Nu blijf ik bij U voor altijd)

Preek

OTH 119 (Jezus leven van mijn leven)

Kinderen komen terug

Kinderlied

Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Collecten

Psalm 27 : 1, 2 en 7. NB (Mijn Licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!)

Zegen

 

Via deze link kunt u de presentatie bekijken die tijdens de ochtenddienst wordt vertoond.

 

Orde van dienst (avond):

Psalm 63 : 1 en 3 (NB)

Op Toonhoogte 236 (Wees stil voor het aangezicht van God)

Psalm 149 : 1 en 3 (NB)

Exodus 15 : 22 - 27

Psalm 105 : 1, 22 en 24 (OB)

Marcus 1 : 29 - 39

Op Toonhoogte 327 (Machtig God, sterke Rots)

Op Toonhoogte 111 (Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft)

Psalm 103 : 1, 2 en 3

 

Via deze link kunt u de presentatie bekijken die tijdens de avonddienst wordt vertoond.

 

Kinderoppas:

Diny van Klij en Tobias Somsen

 

Kindernevendienst (groep 1-6 basisschool):

Lione Somsen en Marcella van de Vendel

Deze zondag is het alweer de vijfde zondag in de Veertigdagentijd, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Vandaag gaat het over een voorbeeld dat Jezus gaf over een graankorrel die in de aarde valt, sterft en veel vrucht geeft. Welkom!

 

Collecten:

De collecten zijn deze zondag bestemd voor het werk van de diaconie, voor het kerkbeheer en voor het orgelfonds. Aanbevolen!

 

Bij de diensten:

We verwelkomen deze zondag twee gastvoorgangers in ons midden. Van harte welkom in de diensten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017