Informatie vooraf1

 

Orde van dienst (ochtend):

 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2 DNP

Stil gebed

Votum en Groet

Openingstekst

Zingen: OTH 272

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: 1 Korinthe 11 vers 17-34 HSV

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14 NB

Verkondiging

Zingen: OTH 269

Kindermoment rond Heilig Avondmaal

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 100 vers 2, 3 en 4 OB

Onderwijzing over Avondmaal

Zingen: Hemelhoog 519

Gebeden + nodiging

1e tafel: zingen: OTH 300 vers 1

2e tafel: zingen: OTH 300 vers 2

3e tafel: zingen: OTH 300 vers 3

Dankgebed

Collectes

Slotlied: OTH 107

Zegen

 

 

Via deze link kunt u de presentatie bekijken die tijdens de ochtenddienst wordt vertoond.

 

Orde van dienst (avond):

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 149 vers 1 en 2 NB

Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ (LEV)

Stil gebed

Zingen: OTH 209

Openingstekst

Zingen: OTH 115 vers 1 en 4

Zingen: OTH 120

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinthe 13 NBV

Zingen: OTH 264

Meditatie

Zingen: OTH 183

Zingen: Weerklank 451

Tien Woorden als geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 40 vers 4 en 5 DNP

Zingen: OTH 258 vers 1 en 2

Gebed

Collecten

Zingen: OTH 397

Zegenlied: NLB 425

 

 

Via deze link kunt u de presentatie bekijken die tijdens de avonddienst wordt vertoond.

 

 

Kinderoppas:

Diede Branderhorst en Stan Rochat

 

Kindernevendienst (groep 1-6 basisschool):

We vieren deze zondag Avondmaal, en daarom is er geen kindernevendienst. Wel staan we voorafgaand aan de viering met de kinderen stil bij een aspect van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Welkom!

 

Kerkauto:

Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199.

 

Collecten:

We geven onze gaven voor het werk van de diaconie, voor het kerkbeheer en voor de instandhouding van de predikantsplaats. De diaconale collecte aan Tafel is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. Kijk op www.pdcdeherberg.nl

Alle collecten van harte aanbevolen!

 

Bij de diensten:

Met het oog op de viering van de Maaltijd van onze Heer aanstaande zondagmorgen delen we graag deze liedtekst van Sela. Het lied heet ‘Samen eten wij’.

‘1. Wij nemen aan de tafel plaats met ieder die gelooft.

U maakt dat wij één lichaam zijn met Jezus als ons hoofd.

2. Hier deelt U ons vrijgevig uit; het brood, de beker wijn.

U breekt en schenkt Uzelf aan ons, wil onze maaltijd zijn.

3. Wij willen zoals Jezus zijn, veranderd naar Zijn beeld;

een lichaam dat ruimhartig geeft, het goede leven deelt.

Refrein: Samen eten wij, samen delen wij. Er is brood voor iedereen.

Proef de liefde, wij zijn welkom. Hier aan tafel zijn wij één.’

 

Zoals we afgelopen zondag al zeiden, sluit de dienst van deze zondagmorgen naadloos aan op de mooie dienst waarmee we deze week beginnen mochten, rond het thema ‘Verscheidenheid in eenheid’. We deden ook een welgemeende oproep aan elkaar om er ook juist tijdens de viering van de Maaltijd te zijn. Vanwege de eenheid van het Lichaam van Christus!

Nu we tijdens de diensten lezen uit 1 Korinthe, zal het wellicht niet verbazen dat we zondag hoofdstuk 11 vers 17-34 uit deze brief opslaan. We focussen op vers 27-29, woorden die vaak zijn misverstaan. We bidden ook voor deze zondag om het licht van Gods Geest.

’s Avonds danken we God in een zangdienst.

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017