Informatie vooraf1

Orde van dienst (ochtend):

Introitus: Psalm 146:1 en 3 (NB)

Votum en groet

Psalm 103: 5 en 6 (OB)

Leefregel

OTH 295 Vernieuw Gij mij o eeuwig licht

Gebed om de Heilige Geest

Kids met lied naar eigen dienst

Schriftlezing: 2 Korintiers 4:1-10 en 2 Korintiers 12:5b -10

OTH 369 Door uw genade Vader

Verkondiging: De kracht van kwetsbaarheid

OTH 391 Door de nacht van strijd en zorgen

Kinderlied bij terugkomst

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

OTH 352 God is getrouw

Zegen

 

Via deze link kunt u de presentatie bekijken die tijdens de ochtenddienst wordt vertoond.

 

Orde van dienst (avond):

Voorzang: God is tegenwoordig OTH 272 vers 1,2

Votum en groet

Zingen: Psalm 147 vers 1,6 Oude Berijming

Apostolicum

Zingen: Psalm 111 vers 1 Nieuwe Berijming

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-19a

Zingen: Psalm 33 vers 9,11 Oude Berijming

Tweede Schriftlezing: 2 Koningen 5: 19b-27

Zingen: Psalm 62 vers 4,6 Nieuwe Berijming

Preek over de ‘doop’ van Naäman de Syriër

Zingen: Psalm 138 vers 2,3 Oude Berijming

Gebeden

Collecte

Zingen: Wees mijn verlangen OTH 264

Zegen

 

Via deze link kunt u de presentatie bekijken die tijdens de avonddienst wordt vertoond.

 

Kinderoppas:

Bertine van Steenis

 

Kindernevendienst (groep 1-6 basisschool):

Annemarie Gouda (Willemieke Riphagen)

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Jozef. Genesis 37:12-36 staat centraal: de broers van Jozef zijn zo jaloers op hun broer dat ze hem in een put gooien en daarna verkopen aan handelaars.

Het kinderlied voor deze en volgende week is OTH 455 Jozef zoekt zijn grote broers. Ook dit lied staat op Youtube. Leuk om thuis al eens aan te zetten.

 

Collecten:

Op deze zondag vervolgen we de diaconale inzameling voor de Voedselbank.

De andere collecten zijn bestemd voor het kerkbeheer en het verwarmingsfonds.

Van harte aanbevolen!

 

Bij de diensten:

Deze zondag verwelkomen we twee gastvoorgangers in ons midden, waaronder een oud-predikant van onze gemeente. Welkom in de diensten!

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017