Informatie vooraf1

Orde van dienst (ochtend):

Aanvangslied: OTH 16 (2x)

Stil gebed

Votum en Groet

Openingstekst

Zingen: Psalm 16 DNPb

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Matteüs 5 vers 1-12 HSV

Zingen: Psalm 34 vers 1 en 4 NB

Verkondiging

Zingen: OTH 195

Kindermoment rond Heilig Avondmaal

Lezen: instellingswoorden + zelfonderzoek

Zingen: Weerklank 324 vers 1 en 2

Lezen: genadeverkondiging + gedenken van Christus

Zingen: Weerklank 324 vers 3

Lezen: Onderwijs over het Avondmaal

Gebed + Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Weerklank 324 vers 4 en 5 (Gereedmaken van de tafel)

1e tafel: lezen Johannes 13:1-5zingen: Ps 146 vers 1 OB

2e tafel: lezen Johannes 13:6-11zingen: Ps 146 vers 3 OB

3e tafel: lezen Johannes 13:12-15zingen: Ps 146 vers 8 OB

Zingen als afsluiting Avondmaal: Weerklank 324 vers 6

Dankgebed

Collectes

Slotlied: OTH 170 vers 1 en 4

Zegen

 

Orde van dienst (avond):

Aanvangsliederen:

Psalm 111 DNPb

OTH 302 ‘Tienduizend redenen’

Stil gebed

Onze hulp en groet

Zingen vanuit de diepte

OTH 60 ‘Uit de diepten roep ik U’

Psalm 42 vers 1,2 en 6 DNPb

Danken voor het Avondmaal

OTH 219 ‘Wie zal ons voeden’

Psalm 118 vers 7 en 12 OB

Gebed

Zingen:

OTH 183 ‘Gezegend is de Vader'

OTH 161 ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’

Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5 vers 1-11 (NBV)

Meditatie

Zingen:

OTH 198 ‘Jezus, hoop van de volken’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefregels uit 1 Petrus 1 vers 25 – 1 Petrus 2 vers 6

Zingen:

OTH 275 vers 1 en 3 ‘Heer, wees mijn gids’

Gezongen gebed:

OTH 500 ‘Koning over alles’

Collecten

Zingen:

OTH 347 vers 1,2 en 5 ‘De ware kerk des Heeren’

Zegenlied OTH 158 ‘De God van de vrede'

 

Kinderoppas (ochtend):

Dianne van den Herik en Diede Branderhorst

 

Kerkauto:

Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199.

 

Collecten:

We geven onze gaven deze zondag in de diaconale collecte voor de jaarlijkse Vakantieweek in het Roosevelthuis. De tweede collecte is voor het kerkbeheer, en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.

 

Bij de diensten:

Zondag mogen we als gemeente weer de Maaltijd vieren. Tijdens het vesper afgelopen woensdag lazen we daar het volgende over: ‘Aan de Maaltijd van de Heer zijn zowel Jezus Christus als de leden van zijn gemeente present en actief. We zien gelovigen samenkomen die brood en wijn op tafel zetten, God loven en danken, zich rond de tafel scharen, samen nemen en geven, eten en drinken en gedenken hoe Jezus Christus zijn leven voor hen gegeven heeft. Vanuit de instelling van de Maaltijd door Jezus Christus en vanuit zijn kruis, opstanding en (tweede) komst, verstaan en geloven we, dat het de levende Heer zelf is, die hier zijn volgelingen aan tafel nodigt en maaltijd met hen houdt.’ Welkom in de dienst, welkom aan de tafel. Uiteraard zijn ook de kinderen welkom in de dienst, en met hen willen we voor de viering nadenken over de betekenis van het Avondmaal. ’s Avonds danken we God in een zangdienst. We zien uit naar een gezegende zondag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017