Informatie vooraf1

Orde van dienst (ochtend):

Aanvangsliederen:

- OTH 251 Als alles duister is

- OTH 112

Na votum, groet en openingstekst: Psalm 21 vers 1 en 2 DNP

Na geloofsbelijdenis: OTH 111

Gebed

Kindermoment:

- Kinderlied (piano); OTH 432

- Project

- We gaan voor even uit elkaar

Lezingen: Marcus 16:1-8 en 1 Korinthe 15 vers 1-11 NBV

Zingen: OTH 396

Na verkondiging: Weerklank 175: 1,2,7 en 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft

Projectlied

Gebeden

Collecten

Slotlied: OTH 129

Zegen


Via deze link kunt u de presentatie bekijken die tijdens de ochtenddienst wordt vertoond. 


Zangdienst (avond):

Mededelingen

Zingen:

- Psalm 150 DNP (2 coupletten)

Stil gebed / Onze hulp en groet

Openingstekst

Zingen:

- Weerklank 170 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’

- OTH 108 vers 1 en 4 ‘Daar juicht een toon’

Gebed

Zingen:

- KL: OTH 424 ‘Als ik lees in de Bijbel’

- OTH 131 ‘Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’

- OTH 109 ‘De hemel juicht’

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 vers 16-21

Zingen:

- Psalm 124 vers 1 en 4 NB

- OTH 107 ‘Christus, onze Heer, verrees’

Meditatie

Zingen:

- OTH 381 ‘In de nacht van ons bestaan’

- OTH 383 ‘Laat het feest zijn in de huizen’

Gebed

Collecten

Zingen:

- OTH 118 vers 1 en 2 ‘Jezus leeft en ik met Hem’

- OTH 400 ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’

Leefregels en Zegen


Via deze link kunt u de presentatie bekijken die tijdens de avonddienst wordt vertoond. 


Kinderoppas:

Christa van Helden


Kindernevendienst:

Willemieke Riphagen (Annemarie Gouda)

Op deze zondag staat Lucas 24:1-12 centraal: Jezus is gestorven, maar hij staat op uit de dood. Een paar vrouwen ontdekken dat zijn graf leeg is. Als de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus meteen kijken!


Kerkauto:

Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199.


Collecten:

De diaconale collecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Het NBG zorgt in Nederland voor eigentijdse bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal, de Samenleesbijbel en de kindernevendienstmethode Bijbel Basics. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties. Als onderdeel van de United Bible Societies dragen ze verder bij aan meer dan 80 bijbelprojecten wereldwijd. Van de eerste bijbelvertaling ooit voor Karakalpakstan, tot de verspreiding van bijbels in Angola. Om al het werk in binnen- en buitenland mogelijk te maken, kunnen ze niet zonder financiële steun. Meer informatie kunt u vinden op: www.bijbelgenootschap.nl

De tweede en derde collecte is bestemd voor het kerkbeheer. Door te delen van wat God ons heeft gegeven, tonen we onze dankbaarheid daarvoor!


Bij de diensten:

‘Nu is het Pasen, Jezus leeft! O hoor, de klokken luiden blij; komt allen, sluit u aan, dan zeggen, zingen, juichen wij: de Heer is opgestaan!’ De woorden uit dit lied van ds. Troost nodigen ons uit om samen te komen op deze hoogtijdag van de wereldkerk. We lezen over de opstanding uit Marcus 16 en 1 Korinthe 15 vers 1-11.

’s Avonds verdiepen we de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen zingend met elkaar. Dan lezen we 2 Korinthe 5 vers 16-21. Welkom in de diensten!

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017