Informatie vooraf3

Zondag 6 augustus:

 

* Kinderoppas: Lione Somsen en Diede Branderhorst

* Kerkauto: Lucy van Veldhuisen (tel. 351593).

* Collecten:

De collecten zijn bestemd voor de diaconie, voor het kerkbeheer en voor de instandhouding van de predikantsplaats. Van harte aanbevolen!

 

 

Zondag 13 augustus:

* Kinderoppas: Daniëlle Lankhaar en Marissa de Haan

* Kerkauto: Govert Schouten (tel. 352601).

* Collecten:

De diaconale collecte op deze zondag is de zomerzendingscollecte voor de GZB. In Latijns-Amerika zijn er in de samenleving veel problemen. Denk aan armoede, alcohol- en drugsverslaving en gebrokenheid in gezinnen. De kerk in dit werelddeel ontdekt dat ze juist herin een taak heeft: “Wij zijn allemaal diakenen.” Ds. Benicio Javier Álvarez, 41 jaar, is één van de predikanten in Colombia dit heeft ontdekt na een cursus over diaconaat: diaconaat hoort gewoon echt bij gemeentezijn. De kerk is opgehouden gesloten te zijn en dient nu de samenleving. Inmiddels heeft hij een programma voor oudere mensen, zodat zij niet vereenzamen. Ook heeft zijn gemeenten en voetbalclub opgezet voor kinderen uit probleemgezinnen. “Door deze projecten komen we in contact met de mensen om ons heen en helpen we mensen met problemen. Ze waarderen ons werk enorm. Hierdoor verdwijnen vooroordelen. En we krijgen soms de ruimte om het Evangelie te delen.” GZB-zendingswerkers Cora en Antonie Treuren hebben de cursus ontwikkelt en trainen gemeenten in diaconaat. En met resultaat, want gemeenten komen in beweging! Met uw steun kunnen Cora en Antonie meer gemeenten helpen om Gods liefde te laten zien aan de mensen om hen heen.

Meer informatie kunt u vinden op www.gzb.nl

De tweede collecte heeft het kerkbeheer als bestemming, en de derde de quotumafdracht aan de landelijke kerk. Van harte bevelen we de collecten bij u en jullie aan!

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017